Stimuleringsregeling lokaal water Delfland

Voor maatregelen die de kwaliteit van het lokale water verbeteren.

De focus ligt veelal op verbetering van de waterkwaliteit in grote wateren, zoals de West- en Oostboezem. Maar Delfland herbergt ook veel kleine wateren, die van invloed zijn op de waterkwaliteit in grote wateren. Kleine wateren liggen veelal in woonwijken, tussen weilanden en kassen of zijn onderdeel van een natuur- of recreatiegebied. Met elkaar zorgen we ervoor dat de lokale waterkwaliteit niet verslechtert, maar er is meer nodig. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we u bij nodig. In 2019 stellen we geld beschikbaar voor initiatieven van gemeenten, particulieren, agrariërs en natuurbeheerorganisaties die bijdragen aan verbetering van de lokale waterkwaliteit. Heeft u een inrichtingsplan en voldoet u aan de voorwaarden vraag dan om een bijdrage uit de Stimuleringsregeling lokaal water Delfland (PDF, 559 kB).

Wat zijn de voordelen?

Een oever natuurvriendelijk maken, mogelijkheden creëren voor vissen om te migreren of te paaien of het nemen van een andere inrichtingsmaatregel om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren kost geld. Met deze stimuleringsregeling willen we u financieel helpen om uw inrichtingsplan te realiseren. Door een natuurvriendelijke inrichting van een stukje watergang, verbetert u niet alleen de waterkwaliteit, maar ook uw directe leefomgeving. De omgeving wordt groener met meer diversiteit in planten en dieren, zowel in als langs het water. Het water wordt schoner voor vee om uit te drinken en voor u om aan te recreëren. In geval u ervoor kiest om samen met anderen een inrichtingsplan te realiseren dan vergroot u daarmee ook nog eens betrokkenheid en sociale cohesie.

Voorwaarden voor het indienen van een aanvraag

 • De stimuleringsregeling kan worden aangevraagd door gemeenten, particulieren, agrariërs en natuurbeheerorganisaties;
 • Is beschikbaar voor inrichtingsmaatregelen zoals bedoeld in de stimuleringsregeling;
 • De inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd in lokaal water van Delfland;
 • De inrichtingsmaatregelen dienen te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en beleid;
 • De inrichtingsmaatregelen zijn niet uitgevoerd vóór indiening van de volledige aanvraag;
 • U heeft nog niet eerder subsidie op grond van deze regeling ontvangen;
 • De inrichtingsmaatregelen zijn niet op een andere wijze door Delfland gefinancierd;
 • U bent in bezit van een offerte van de kosten;
 • Er is een onderhoudsplan waarin de maatregelen zijn opgenomen;
 • De subsidieaanvraag is volledig;
 • De subsidieaanvraag is ingediend in de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2019;
 • De maatregelen worden gerealiseerd vóór 31 december 2021.

De stimuleringsregeling lokaal water Delfland loopt van 1 januari 2019 tot 31 december 2019. Er is in totaal een bedrag beschikbaar van € 400.000.

Heeft u nog vragen over deze stimuleringsregeling, neem dan contact met ons op via KlantContactCentrum via telefoonnummer (015) 260 81 08.