Subsidie lokaal water aanvragen

U kunt uw aanvraag voor subsidie lokaal water (met benodigde bijlagen zoals vermeld in het aanvraagformulier) naar ons uploaden of versturen aan loket@hhdelfland.nl.

Leest eerst de toelichting op de Stimuleringsregeling lokaal water: Stimuleringsregeling lokaal water Delfland (pdf, 735 kB).

Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2019.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De datum waarop de volledige subsidieaanvraag is ingediend, is de datum van binnenkomst. Als uw aanvraag onvolledig is, dan heeft u de mogelijkheid om de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren. Ontvangen wij echter andere aanvragen vóór de datum dat u deze stukken aanlevert, dan gaan deze aanvragen altijd voor. Voor het verdelen van de subsidie hanteren we het systeem 'wie-het-eerst-komt, het-eerst-maalt'.

Voor het opstellen van uw aanvraag kunt u gebruik maken van het Aanvraagformulier Stimuleringsregeling lokaal water (docx, 44 kB):

Uw aanvraag kunt u versturen door onderstaand formulier in te vullen, de benodigde bijlagen (zoals vermeld in dit formulier) te uploaden en op de knop verzenden (submit) te klikken.

Als wij uw aanvraag binnen hebben, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Binnen 8 weken na ontvangst van uw volledige aanvraag nemen wij een besluit en krijgt u van ons bericht.

 

Let op:
U kunt maximaal 10 MB aan bijlage(n) naar ons toe sturen. Meer MB wordt geweigerd door onze mailserver en komt dus niet aan.

Beantwoord deze vraag:
Dan weten wij dat u geen robot bent.
Wat is 10 + 4 ?
Uw antwoord: