Stimuleringsregeling lokaal water Delfland

De stimuleringsregeling lokaal water is gesloten.

Heeft u een aanvraag gedaan en wilt u de subsidievaststelling downloaden, kijk dan bij 'Stuur verzoek tot vaststelling in'. 


Over de regeling

De focus ligt veelal op verbetering van de waterkwaliteit in grote wateren, zoals de West- en Oostboezem. Maar Delfland herbergt ook veel kleine wateren, die van invloed zijn op de waterkwaliteit in grote wateren. Kleine wateren liggen veelal in woonwijken, tussen weilanden en kassen of zijn onderdeel van een natuur- of recreatiegebied. Met elkaar zorgen we ervoor dat de lokale waterkwaliteit niet verslechtert, maar er is meer nodig. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we u bij nodig. In 2019 stellen we geld beschikbaar voor initiatieven van gemeenten, particulieren, agrariërs en natuurbeheerorganisaties die bijdragen aan verbetering van de lokale waterkwaliteit.