Waterbergende kasdaken

Het idee is vrij simpel: door schotjes met een klein gaatje tussen de laaggelegen delen van het kasdak te plaatsen, wordt water tijdelijk vastgehouden en langzaam naar de sloot of het bassin afgevoerd.

Door het langzaam afvoeren van regenwater stijgt het water in de sloot minder snel zodat die niet buiten zijn oevers treedt.

Innovatieve oplossing en besparing

In de glastuinbouwgebieden wordt de ruimte intensief gebruikt. Dit betekent weinig ruimte over voor het aanleggen van extra waterberging. Water tijdelijk vast te houden op het dak van een kas is een mogelijke oplossing. Zo maakt de ondernemer als het ware een waterberging, die geen extra ruimte kost. Als de ondernemer achter de schotjes een grotere regenwateropvangbak plaatst komt er geen water over de randen van de goot. En kan de tuinder nog meer regenwater opvangen en af te voeren naar het gietwaterbassin..

Praktijkproef

De toepassing is getest door een tomatenteler uit Berkel en Rodenrijs. De ondernemer is enthousiast over de eerste resultaten. Hij geeft aan dat hij na ruim 5 maanden al resultaat ziet en aanzienlijk bespaart op gietwater.

Dit jaar staat in het teken van het verder uitwerken van de pilot. En het ontwikkelen van een product dat op de markt verkrijgbaar is.Dit doen wij samen met een groot aantal partijen: Provincie Zuid-Holland, gemeente Westland, gemeente Lansingerland, LTO Noord Glaskracht, RoyalHaskoningDHV, TNO en tomatenteler Van der Burg. In deze fase is ook het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water aangesloten.

Proeftuin Oranjepolder

In de Oranjepolder worden deze en andere oplossingen voor het beperken van de kans op wateroverlast in de praktijk getest.