Innovaties glastuinbouwsector

Samen met de glastuinbouwsector onderzoeken wij mogelijkheden voor het optimaal opvangen en benutten van regenwater.

Het kan ook de ondernemer voordeel opleveren. Denk maar aan water dat vanaf het kasdek over de rand van de opvangbak spat. Als dit terecht komt op de bodem naast de kas, kan het zorgen voor een te natte bodem. Wat kan leiden tot verstoring van uw bedrijfsprocessen. Daarnaast zorgt het opspattend water voor vuil en verminderde lichtdoorlating op het glas. Wanneer de gietwaterbassins overstorten komt er in kort tijdsbestek veel water terecht in de sloten. Dit kan tot te hoge waterstanden leiden.