Hergebruik van afvalwater

Wij zoeken naar nuttige toepassingen van gezuiverd afvalwater. Samen met een aantal partners onderzoeken wij hoe we gezuiverd water kunnen gebruiken.

Gezuiverde water opnieuw inzetten in ons gebied. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van de waterkwaliteit in sloten. Het aanvullen van het waterpeil tijdens droge perioden. Of het als proceswater aanbieden voor de industrie en de glastuinbouw.

Zoetwaterfabriek

Op afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht in Vlaardingen is de pilot Zoetwaterfabriek gestart.

De Zoetwaterfabriek is een innovatie waarin Delfland een nieuwe manier van afvalwater zuiveren test. Zo wordt onderzocht hoe medicijnresten, bestrijdingsmiddelen, hormoonverstorende stoffen en andere verontreinigingen effectief uit afvalwater kunnen worden gehaald.

In de Zoetwaterfabriek werkt Delfland samen met Stowa, Deltafonds, Evides en Waterschap Vallei en Veluwe.