Grondstoffenfabriek

AWZI

Afvalwater zit vol schaarse en waardevolle grondstoffen. Wij streven naar het terugwinnen van deze grondstoffen. U kunt daarbij helpen, met ideeën en kennis.

 Ons afvalwater is goud waard! Het zit vol schaarse en waardevolle grondstoffen. Naast de grondstof voor het opwekken van energie, bevat het afvalwater ook fosfaat, stikstof, kalium en bouwstenen voor bio-plastics. 

De waterschappen en een aantal andere organisaties werken samen in de Grondstoffenfabriek. We bundelen ideeën en kennis om duurzaam grondstoffen te winnen uit afvalwater. Een van de eerste stappen is het opbouwen van een netwerk tussen waterschappen en de markt om zicht te krijgen op de wensen en eisen vanuit de markt.

Ideeën voor terugwinnen grondstoffen

Heeft u ideeën voor het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater waardoor de Grondstoffenfabriek de kringloop nog beter en sneller kan sluiten? Ga dan naar de website van de Energie- en grondstoffenfabriek