Ik wil zaken doen

Inkopen bij Delfland

Wij kopen jaarlijks voor ongeveer 140 miljoen in aan goederen, diensten en werken bij ruim 1200 grote en kleinere leveranciers. Variërend van de aanschaf van computers of het realiseren van een gemaal. Bij opdrachten dagen we u uit om te komen met de beste en indien mogelijk meest innovatieve oplossing. Dit vinden we belangrijk. Want wij willen het beste uit onszelf halen en op een verantwoorde manier met geld van de belastingbetaler omgaan.

Daarnaast letten we bij inkoop op andere zaken die we belangrijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van duurzame producten, integriteit en het waar mogelijk het bevorderen van de lokale economie. Meer informatie hierover staat in ons inkoopbeleid (pdf, 311 kB)Het inkoopbeleid kent twee bijlages, de Marktvisie ‘De waterschappen als publieke opdrachtgever’ (pdf, 3.2 MB) en de Nota Scheiding van Belang (pdf, 342 kB).

Naast het inkoop- en aanbestedingsbeleid is er ook een beleidsvisie Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) (pdf, 447 kB). In deze beleidsvisie zijn de speerpunten van Delfland op het gebied van MVI opgenomen, de vijf speerpunten zijn:

  1. Klimaatbewust inkopen;
  2. Circulair inkopen;
  3. Innovatiegericht inkopen;
  4. Social return;
  5. Internationale sociale voorwaarden.