Marktvisie publiek opdrachtgeverschap

Wij hechten, net als de andere waterschappen, veel waarde aan het professionaliseren en verbeteren van de verhouding met onze leveranciers. De marktvisie GWW-sector bevat de visie van waterschappen en leveranciers op het publiek opdrachtgeverschap. Dit is een visie op aanbesteden, innovatie en duurzaamheid. En de wijze waarop waterschappen hun rol als professioneel opdrachtgever vervullen. 

Deze visie is van toepassing op iedereen die met ons of een ander waterschap te maken heeft. Of u nu leverancier voor de realisatie van werken bent of beheer en onderhoud uitvoert.

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord: