Klacht over aanbesteding

Bent u niet tevreden over de manier waarop de aanbestedingsprocedure verloopt? Dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

In de klachtenregeling staat hoe wij omgaan met klachten en wat u van ons kunt verwachten. De regeling is gebaseerd op de uniforme klachtenregeling. Deze is met aanbestedende diensten en ondernemers opgesteld.

Door de klachtenregeling toe te passen streven we na klachten in onderling overleg op te lossen. Misverstanden, onbedoelde fouten en ten onrechte gestelde eisen in de aanbesteding kunnen worden hersteld zonder tussenkomst van de rechter.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord: