Inkoopvoorwaarden

Bij alle inkopen gelden de inkoopvoorwaarden van Delfland. De voorwaarden zorgen voor duidelijkheid tussen de leverancier en Delfland. In de inkoopvoorwaarden staan afspraken over de administratieve processen en operationele procedures. Ook zijn de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd.

De voorwaarden zijn zodanig geformuleerd dat ze voor meerdere overeenkomsten gebruikt kunnen worden.

Wij gebruiken de uniforme inkoopvoorwaarden voor de waterschappen. Alle waterschappen hebben dezelfde voorwaarden. Dit zorgt voor herkenbaarheid en maakt het voor leveranciers eenvoudiger.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord: