Zuiveringsplicht

Vanaf 1 januari 2018 geldt een zuiveringsplicht voor afvalwater uit de glastuinbouw. Het drain(age)water moet vanaf die datum worden gezuiverd van de gewasbeschermingsmiddelen voordat het water wordt geloosd. Deze verplichting wordt per 1 januari 2017 opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Het betreft een individuele zuiveringsplicht. Een ondernemer kan hiervoor een individuele zuiveringsinstallatie op het bedrijf plaatsen, of gebruik maken van een mobiele zuiveringsinstallatie. Naast zuivering op bedrijfsniveau bestaat de mogelijkheid om de zuiveringsplicht collectief, met een groep tuinders gezamenlijk, in te vullen.