Teeltwisseling

Veel telers geven aan dat er bij de overgang van een oude naar een nieuwe teelt afvalwater wordt geloosd. Dat zien wij terug in onze metingen.

Rond de teeltwisseling meten we vaker overschrijdingen van waterkwaliteitsnormen in onze sloten en vaarten. Dit brengt de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in gevaar. En is slecht voor de waterkwaliteit.

Om u te helpen om goed door de teeltwisseling heen te komen, vindt u op deze pagina tips en adviezen: Nieuwe serie artikelen over de teeltwisseling met aandacht voor waterkwaliteit.

Flyer met praktische tips

Daarnaast hebben we voor u een flyer met praktische tips en aandachtspunten om lozingen naar sloten en vaarten en naar het riool te voorkomen. Download hier de flyer (pdf, 1.7 MB).

Wist u trouwens dat de waterstromen die vrij kunnen komen bij de start van de teelt en die niet (volledig) hergebruikt kunnen worden ook gezien worden als lozing? Lees hierover in dit artikel over teeltwisseling