Stoppen met lozen

Afgedichte pijp

In een gezonde leefomgeving voor mens en dier is het water schoon. De mens geniet van het water, recreëert om en op het water. En dieren leven gezond in en op het water. De realiteit is helaas vaak anders.

In de zomer is kroos op het water bijvoorbeeld op veel plekken een terugkerende ergernis. Kroos is een natuurlijk verschijnsel. Een beetje kroos op het water is geen enkel probleem. Maar het wordt wel een probleem als kroos een dikke, dichte laag vormt. Dan gaat het vaak bedorven ruiken en kan er geen zuurstof meer in het water komen. Dat betekent dat vissen en planten dood kunnen gaan. 

Zo schoon als het water is dat wij drinken, zal de sloot nooit worden. Dat hoeft ook niet. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat het water zo schoon mogelijk is. Stof uit de lucht of afgevallen bladeren in het water zijn niet te voorkomen. Wat we wel kunnen doen is zelf niets bijdragen aan deze vervuiling. Dat betekent geen afval in het water lozen. Behalve zwerfafval, verstaan we vervuild water vanuit de kas ook als afval. Gooi en loos afval niet in de sloot!

Het water wordt schoner als we stoppen met vervuilen. Dat gaat niet meteen. Want stoffen die eenmaal in het water zitten, zijn niet zomaar verdwenen. Meststoffen als stikstof en fosfaat lossen niet op. Maar als we er geen vervuilende zaken meer bij doen, zal het water geleidelijk aan schoner worden.