Opsporen van vervuilers

Toezichthouder aan het werk

Bij metingen vinden we nog altijd giftige en soms zelfs verboden stoffen in de sloot. Een teken dat er nog steeds op het slootwater wordt geloosd. Ook de hoge concentraties voedingstoffen in het water wijzen daarop.

Dit geldt voor alle polders. Zien we een tijdelijke piek en in de polders waar de concentratie gif in het water hoog is, dan gaan we op zoek naar de bron.

Meetapparatuur

Met mobiele meetapparatuur meten wij 24 uur per dag parameters die bepalend zijn voor de waterkwaliteit. De gegevens zijn op afstand te volgen door onze medewerkers. Zo lokaliseren controleurs lozingen en kunnen we overtreders op heterdaad betrappen.

Boete

Tegen de ondernemers die lozen op de sloot wordt proces-verbaal opgemaakt. De hoogte van de boete wordt bepaald door het Openbaar Ministerie. De Officier van Justitie houdt rekening met eerdere overtredingen en het economisch voordeel dat de ondernemer heeft door het gebruik van het gif.

Daarnaast maken wij met de tuinders afspraken over maatregelen zodat de lozing stopt. Is een lozing toegestaan? Dan controleren wij of de lozer zich aan de voorwaarden houdt.