Bedrijfsafvalwater afvoeren of hergebruiken

Medewerker van Delfland praat met een rozenkweker in een kas

Het terugdringen van vervuild afvalwater uit de kas is een van de grootste uitdagingen waar de sector voor staat. U draagt bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit als u niet meer loost.

Het terugdringen van het lozen van vervuild afvalwater uit de kas is een van de grotere uitdagingen waar de sector voor staat. Als tuinder draagt u bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit als u niet meer loost. 

Op uw bedrijf heeft u te maken met verschillende waterstromen. Van hemelwater tot vervuild proceswater. Behalve hemelwater mag niet worden geloosd op de sloot. U kunt het water hergebruiken of afvoeren op het riool. Het lozen van vervuild proceswater is verboden. Dit betekent dat vervuild proceswater zoveel als mogelijk moet worden hergebruikt. Of geloosd op de riolering. De controle op lozingen op de sloot is een bevoegdheid van Delfland.