Wonen op het water

Er wordt soms gezegd dat wonen op het water in een woonboot of woonark het ultieme gevoel van vrijheid geeft. Het is natuurlijk ook schitterend, zo dicht op het water en alles wat daar leeft en gebeurt. Toch is er iets om rekening mee te houden.

Ergens onder uw boot of ark bevindt zich de bodem van de watergang. De bodem is niet vast, in alle sloten en vaarten 'groeit' bagger op de bodem. Bagger is eigenlijk gewoon een laag modder of slib op de bodem van sloten en vaarten. Zeker als uw boot of ark ligt in een water waar scheepvaart plaatsvindt, moet u er rekening mee houden dat door die scheepvaart slib naar de kanten spoelt en de bodem onder uw woonboot of -ark aanvult. Doordat de bodem ‘groeit’, kan het gebeuren dat u vast komt te liggen en scheef zakt.

Zelf baggeren?

Om dergelijke vervelende situaties te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat woonboten of -arken met het waterpeil kunnen meebewegen. En dat de bodem niet te dicht bij de onderkant van uw woonboot of -ark komt. Voor dat laatste kunt u soms uw gemeente vragen om hier zorg voor te dragen. Dat is als zij hier verantwoordelijk voor zijn. In de vergunning voor uw woonboot of -ark staat aangegeven of u zelf moet zorgen dat er onder uw ligplaats gebaggerd wordt of dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeente ligt. Mocht u zelf moeten baggeren, hoe doet u dat dan? U kunt hiervoor de hulp inroepen van aannemers die hierin gespecialiseerd zijn.

Extra uitdaging

Het baggeren onder woonboten of -arken is niet alleen maar 'puinruimen'. Het heeft een extra uitdaging. Omdat woonboten veelal aan de kant liggen. Onze sloten en vaarten zijn zo bedacht dat het middendeel een bepaalde diepte heeft en de zijkanten schuin aflopen naar dit diepere deel. Dat schuin aflopen is belangrijk. Zo zorgen de kanten gelijk ook voor versteviging van de kaden en oevers om inzakken te voorkomen. U moet er toch niet aan denken dat u ineens uw uitstapmogelijkheid kwijt bent omdat de kade is weggezakt? Omdat de zijkanten deze belangrijke functie hebben is vastgelegd hoe schuin ze moeten zijn en hoe schuin er dus ook gebaggerd moet worden.

Droge voeten

U bent niet de enige die moet baggeren. Delfland baggert ook, alleen niet aan de zijkanten van het water. Wij zorgen voor het middendeel. Door te baggeren zorgt Delfland voor droge voeten in ons gebied. Met baggeren maken we de sloten voldoende diep om genoeg water op te kunnen vangen en af te voeren. De wet bepaalt dat Delfland dat moet doen in het diepere middendeel van de sloot of vaart.

Verlagen waterpeil

Om de kans op wateroverlast te verkleinen, verlagen we soms ook het waterpeil als er veel neerslag verwacht wordt. Via twitter informeren wij u wanneer wij u wanneer we dit doen en wanneer het weer mogelijk is om het waterpeil weer naar de gewone stand te brengen.

Wilt u meer weten? Lees dan ook onze beleidsnota drijvende objecten (pdf, 7.5 MB)