Wonen aan het water, de plichten

Wonen aan het water

Woont u aan het water? Heeft u grond langs een sloot? Of heeft u daar een bedrijf? Dan is de kans groot dat u het onderhoud moet doen.

U kunt dit zien in de Legger Delfland. Als u inzoomt op de kaart en op een sloot klikt, ziet u wie onderhoudsplichtig is voor gewoon en/of buitengewoon onderhoud.

Sloten en vaarten moeten onderhouden worden. Anders groeit de sloot dicht met waterplanten of wordt de sloot ondiep en stroomt het water niet goed door. 

Het kan zijn dat uw grond onderdeel uitmaakt van een waterkering. In dit geval bent u ook onderhoudsplichtig voor gewoon onderhoud. Maaien is belangrijk. De wortels van het gras houden de bovenste grondlaag van de kade op zijn plek. U kunt in de Legger uw situatie opzoeken.

Wat is gewoon onderhoud?

De onderhoudswerkzaamheden voor gewoon onderhoud bestaan uit:

  • Het verwijderen van planten, kroos, riet uit de sloot;
  • Het verwijderen van vuil uit de sloot. Oók bij duikers (verbindingsbuis onder een weg door). En niet alleen wat u ziet drijven, maar ook het vuil dat op de bodem ligt;
  • Het maaien en herstellen van de slootkant;
  • Het maaien van de kade;
  • Het zorgen voor een goede staat van onderhoud van bruggen, duikers en dammen;
  • Het bestrijden van mollen en (woel)ratten;
  • Het dichten van gaten en sporen van deze dieren.

Wat is buitengewoon onderhoud?

Buitengewoon onderhoud betekent baggeren. Baggeren moet elke 8  jaar gebeuren of eerder als dat nodig is, bijvoorbeeld als de doorstroming wordt belemmerd. Als u aan de beurt bent voor het uitvoeren van baggeronderhoud, wordt u hierover door Delfland benaderd. U ontvangt dan een kennisgevingsbrief in de maand juni of juli. De baggerwerkzaamheden moeten vóór 1 november gedaan zijn.