Dijkshoornseweg tracé Midden

Hier vindt u meer informatie over wat er gaat gebeuren met tracé Midden (huisnummers 140-213).

De kade blijft aan de wegzijde liggen. De ophoging van de kade zal gecombineerd worden met de herinrichting van de straat. De weg, het voetpad en/of het fietspad komen 10 á 30 cm hoger te liggen. De precieze inpassing van de opgehoogde kade in de straat moet nog worden bepaald. 

Gedetailleerde informatie vindt u in dit document: