Kadeverbetering Schipluiden

De kades in het centrum van Schipluiden, aan de Dorpsstraat en de Vlaardingsekade, beschermen de woningen en de achterliggende polders tegen overstromingen. Ze voldoen echter niet aan de veiligheidsnormen voor stabiliteit. In extreme situaties kunnen de kades bezwijken met als gevolg wateroverlast. Delfland en de gemeente Midden-Delfland pakken dit probleem samen aan.

Update 22 oktober

Ophogen deel Tramkade
De werkzaamheden aan de nieuwe kades in Schipluiden zijn in volle gang. De kunststof damwand tussen de Kerkstraat en Korpershoek staat voor een groot deel al in de grond. Binnenkort begint de aannemer ook met het aanbrengen van de stalen damwanden. Omdat vanaf het water wordt gewerkt, komen er pontons in de vaart. Deze stuwen het water op waardoor het richting Delft wat hoger komt te staan. Dit kan problemen geven bij een deel van de Tramkade dat lager is. De beschoeiing en de oever zijn hier wat weggezakt. Uit voorzorg hogen we de tramkade met ongeveer 50 meter op, voorafgaand aan de werkzaamheden. Het gaat om het gemarkeerde deel op onderstaand plaatje:

Werkzaamheden
Het ophogen van dit deel van de Tramkade wordt gedaan door aannemingsbedrijf Berkhout uit Schipluiden. Zij starten op maandag 26 oktober en de werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer 3 weken.

Het fietspad over de kade wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten voor fietsers en voetgangers. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de oude beschoeiing, het plaatsen van nieuwe beschoeiing, het ophogen van de kade met grond en uiteindelijk het opnieuw inzaaien en aanbrengen van het fietspad.


Update 1 oktober

Ophogen Tramkade

De pontons die voor de werkzaamheden in het water worden gelegd, stuwen het water. Hierdoor kan het water richting het gemeentehuis een paar centimeter hoger komen te staan. De Tramkade is hier over een lengte van 50 meter erg laag. Uit voorzorg hogen we hier de kade op om te voorkomen dat het water er overheen loopt bij slecht weer. Er wordt een nieuwe beschoeiing geplaatst en er wordt grond aangevuld tussen de beschoeiing en het fietspad. Het fietspad zelf blijft liggen en hoeft niet omhoog. 

Uitbreiding monitoring

Naar aanleiding van vragen van bewoners hebben Delfland en de aannemer nog eens goed gekeken naar de achterkant van de woningen. Deze staat op slappere veengrond dan de voorkant die op stevigere klei staat. Wij gaan de monitoring daarom uitbreiden. De hoeken van de huizenblokken aan de achterzijde worden aan het begin van de uitvoering ingemeten. Hierdoor is makkelijker te controleren of zettingen optreden door de werkzaamheden. In de stegen tussen de huizen worden een paar meetbouten geplaatst en tijdens de risicovolle werkzaamheden worden deze gecontroleerd op verplaatsingen. Voor de stabiliteit van de achterkant van de woningen is vooral de grondwaterstand belangrijk. Dit wordt continu gemeten en gemonitord.

Planning
Door Corona en de aanvraag van de omgevingsvergunning hebben we wat vertraging opgelopen. De aannemer heeft de volgende voorlopige planning afgegeven:

Kadevak 4 tussen de Kerkstraat en Korpershoek

 21 september t/m december     Aanbrengen kunststof damwanden en palen

Januari-februari                              Afwerken constructie, ophogen en afwerken schelpenpad

Kadevakken 1 t/m 3 Dorpsstraat en Vlaardingsekade vanaf Kerkstraat

12-19 oktober                                Verwijderen bomen en obstakels

November t/m januari                 Aanbrengen stalen damwanden

Februari t/m maart                       Aanbrengen boorpalen

Februari t/m maart                       Afwerken constructie en planten bomen


Update september 2020:

Vanaf begin september starten we met de voorbereidingen van de kadeverbetering. De boten worden verplaatst, de lantaarnpaaltjes en bankjes verwijderd en de kabels en leidingen in de grond worden in kaart gebracht. Vanaf 15 september wordt de kade kussen de Kerkstraat en Korpershoek vervangen. Het werk ten noorden van de Paardenbrug start na oktober. We verwachten dat eind januari de kades weer voldoende stabiel zijn en eind maart alle werkzaamheden af te ronden. 

Lees hier ons bericht van 1 september: Start uitvoering kadeverbetering Schipluiden.


Update augustus 2020:

Nu de aannemer het ontwerp verder uitwerkt en de uitvoering voorbereidt, wordt het project steeds concreter. Om alle informatie overzichtelijk te houden, hebben we deze verdeeld in onderstaande thema’s. Klik op het thema waarover u meer wilt weten, dan kunt de betreffende tekst lezen.

Heeft u nog vragen of wilt u ons iets vertellen? Klik dan links op de blauwe knop “Ik wil contact” en vul het formulier in. Saskia van Broekhoven van Delfland beantwoord dan uw vraag of neemt contact met u op. Max Wierx is de omgevingsmanager namens de aannemer. Als u meer wilt weten over de uitvoering, kunt u hem ook bellen of mailen.

Update juli 2020: conclusie bomen langs de Gaag en voorstellen aannemer Van Halteren Infra

Samen met de gemeente, de aannemer en de bomenstichting hebben we bekeken of het mogelijk is om de bestaande bomen te behouden. De conclusie is dat we de bomen niet kunnen behouden. Klik hier voor uitleg: brief conclusie bomen (pdf, 172 kB).

Van Halteren Infra gaat de werkzaamheden uitvoeren. Zij stellen zich graag aan u voor met een video.

Klik op onderstaande logo en de video start vanzelf:Update juni 2020: vragen en antwoorden

Klik op de link voor de lijst met antwoorden op de vragen die u heeft gesteld: Vragen en Antwoorden (pdf, 47 kB)


Update mei 2020: digitaal informeren

Sinds de eerste informatiebijeenkomst in september 2019 is achter de schermen hard gewerkt aan het project. Het werk is aanbesteed en we zijn verheugd te kunnen melden dat Van Halteren Infra uit Bunschoten voor ons het project zal realiseren. Op een later moment zullen zij zich uitgebreider aan u voorstellen en hun plannen toelichten. In de video hiernaast lichten we alvast een tipje van de sluier op.

Daarnaast zijn we gestart met de formele procedures die nodig zijn om het werk uit te kunnen voeren. De omgevingsvergunning is aangevraagd en het ontwerpprojectplan Waterwet is gepubliceerd. In de presentatie hiernaast leggen we uit wat dit allemaal inhoud en wat dit voor u betekent. 

Hier vindt u de bijbehorende documenten: 

Ontwerpprojectplan Schipluiden (pdf, 2.6 MB)

Definitieve tekeningen (PDF, 4.2 MB)

M.E.R. beoordelingsnotitie (pdf, 1.2 MB)

Normaal gesproken zouden we weer een bijeenkomst houden waarin we dit toelichten, maar vanwege de Corona-maatregelen kan dan niet. Vanaf nu informeren wij u op afstand en digitaal via deze projectpagina. Alle belangrijke informatie komt hier te staan, zodat u het kunt bekijken op een moment dat het u uitkomt.

Wilt u een bericht krijgen wanneer we iets op deze projectpagina zetten of hebt u een vraag? Druk dan op de knop 'ik wil contact' links in het scherm en geef uw e-mailadres door.

Ook willen we graag weten of we u goed informeren, zeker nu we dat digitaal doen. Dan kunnen we het aanpassen als dat nodig is. Wilt u zich opgeven voor ons panel klanttevredenheid? U ontvangt dan op een aantal momenten in het project een berichtje met een paar vragen. Het kost u weinig tijd en het helpt ons te verbeteren.

Klik op onderstaand plaatje en vul uw gegevens in. 


www.uwmeningtelt.nu/kadeverbeteringschipluiden

Ik wil contact

Heb je vragen of wilt je iets aan ons kwijt, neem dan contact op met onze omgevingsmanager voor dit project.

Van 't Hek - Damwand drukken met een Silent Piler
Uitleg over Waal Compact Paal
Video informatie kadeverbetering
Video ingesproken presentatie