Delfland hoogt kade Dijkshoornseweg op

Een kade beschermt het achterliggende land tegen overstroming en wateroverlast. De kade Dijkshoornseweg in Den Hoorn en Delft is op sommige plaatsen te laag. Delfland brengt daarom deze kade weer op orde.

Omdat de kade Dijkshoornseweg op enkele plaatsen te laag is, neemt de kans op overstroming en wateroverlast toe bij de bewoners in de Voordijkshoornse Polder. Op de kaart kunt u zien waar de te lage kering precies ligt: voor een deel ónder de Dijkshoornseweg  en voor een deel in de achtertuinen. De aanduiding van de huisnummers op de kaart geven een indicatie.

Oplossingen

Delfland heeft onderzocht wat de beste oplossing is voor de te lage kade. Er zijn meerdere varianten bekeken en beoordeeld. De wegbeheerders van de gemeenten Delft en Midden-Delfland waren hierbij betrokken. Een deel van de bewoners van de Dijkshoornseweg hebben meegedacht en konden hun mening geven. Hun reacties hebben we meegewogen.

In oktober heeft Delfland drie varianten uitgekozen als beste oplossing. Ieder tracé krijgt een eigen, op de situatie toegespitste oplossing.

Via onderstaande link leest u meer over de resultaten en de vervolgstappen.