Kadeverbetering Schipluiden

De kades in het centrum van Schipluiden, aan de Dorpsstraat en de Vlaardingsekade, beschermen de woningen en de achterliggende polders tegen overstromingen. Ze voldoen echter niet aan de veiligheidsnormen voor stabiliteit. In de dagelijkse situatie zijn de kades stabiel maar in extreme situaties kunnen de kades bezwijken met als gevolg wateroverlast. Delfland en de gemeente Midden-Delfland pakken dit probleem samen aan.

De Gaag die door Schipluiden stroomt, is belangrijk voor het afvoeren van het overtollige water uit de polders rondom Schipluiden. Vooral tijdens en na hevige regenbuien moet er veel water worden afgevoerd en stroomt het hard in de Gaag. Dit water neemt zand en slib mee waardoor de bodem lager ligt dan voorheen. Door de bodemverlaging worden de kademuren minder stabiel en ontstaat er een risico op bezwijken van de constructies in extreme situaties. Deze situaties ontstaan bij hevige regenval of droogte, waardoor het water heel hoog of juist heel laag komt te staan. We moeten voorkomen dat in dat soort situaties problemen ontstaan.

Oplossing

Het ophogen van de waterbodem is de meest eenvoudige oplossing, maar niet de meest duurzame. De hoeveelheid water door de Gaag zal in de toekomst alleen maar toenemen door de klimaatverandering. Delfland wil de waterbodem het liefst nog wat lager brengen om ook in de toekomst droge voeten te houden in de polder. Daarom kiezen we ervoor 600 meter kademuur te vervangen in Schipluiden. Daarover willen wij (Delfland en de gemeente) graag met de betrokkenen in gesprek.

Contact

Heb je vragen of wilt je iets aan ons kwijt, neem dan contact op met onze omgevingsmanager voor dit project.

Saskia van Broekhoven       015-260 81 08         svanbroekhoven@hhdelfland.nl