Werk aan de kade

Werk aan de kade

Net zoals u aan uw woning regelmatig onderhoud pleegt, doen wij dat ook aan de kades.

Als u aan een kade of dijk woont,is de kans groot dat u met ons te maken heeft gehad of krijgt. Voor het maaien van gras of het repareren van scheuren. Soms zijn maatregelen nodig zoals het hoger of breder maken van de dijk of kade.

Het regelmatig ophogen van dijken en kades is geen overbodige luxe. In Nederland daalt de bodem met ongeveer 1 centimeter per jaar. Als wij niets doen worden kades ook steeds een stukje lager. 

Kades en dijken hebben een belangrijke functie. Ze zorgen ervoor dat het water in de vaarten en sloten blijft. Als het hard regent, komt er meer water in de vaarten en sloten. De kades moeten sterk genoeg zijn om dat water tegen te kunnen houden. De kades en dijken noemen we waterkeringen, zij keren het water.