Stappenplan kadeverbetering

Kadeverbetering

De eerste stap is het bepalen van de conditie van de dijk met degelijk onderzoek. Daarnaast gaan we in gesprek met bewoners.

Onderzoek en metingen

Dat doen we door de dijk of kade te inspecteren. We beginnen met het meten van de hoogte. Zo weten we precies of de kade hoger moet zijn dan hij is, en met hoeveel centimeter. Tijdens een veldbezoek kijken medewerkers of er bomen op de kade staan. Of dat er bouwwerken zoals schuurtjes of hekjes op de kade staan. Dit wordt allemaal gebruikt voor tekeningen van de kade.