De stijging van de zeespiegel

De grafiek laat zien hoe de zeespiegel -dat is de hoogte van het zeewater- stijgt. Wat heeft dit voor gevolgen voor het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland? En wat is de rol van Delfland hierin?

Zeespiegelstijging

De gevolgen van een stijgende zeespiegel

Over een langere periode kan dit betekenen dat er steeds meer zout water komt in de sloten, vaarten en kanalen van het gebied van Delfland. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de glastuinbouw. Zij hebben zoet water nodig voor het verbouwen van groente, bloemen en fruit.

Door de stijging van de zeespiegel, komen de polders van het gebied van Delfland in verhouding steeds dieper te liggen. Bij een overstroming zijn de gevolgen veel groter. Huizen of land komen dan meer onder water te staan.

Bekijk het verhaal van Jeroen Kramer, inwoner van Hoek van Holland over de stijging van de zeespiegel

Rol Hoogheemraadschap van Delfland

Delfland beschermt het gebied met stevige dijken en duinen. Zo worden de inwoners en hun bezittingen en bedrijven beschermd tegen overstromingen.

Vaak zijn er plannen om het gebied aan te passen. Bijvoorbeeld door het bouwen van een nieuwbouwwijk of een industrieterrein. Bij al deze plannen is het heel belangrijk dat de dijken, duinen en kaden in stand blijven. Daarom stelt Delfland eisen aan deze plannen en ziet er op toe dat deze nageleefd worden.

Wat kunt u zelf doen?

Wilt u weten wat u als inwoner, ondernemer of gemeente zelf kunt doen? Lees dan de praktische tips.