Waterkwaliteit

De kwaliteit van het water is maar beperkt beter geworden in de afgelopen jaren. Wat zijn de gevolgen hiervan?

Waterkwaliteit

Gevolgen wanneer de kwaliteit van het water niet goed is

Wanneer de kwaliteit van het water niet goed is, heeft dit grote gevolgen voor de natuur. Water is heel belangrijk voor mensen, planten en dieren. Schoon water is nodig om te kunnen leven.

Rol Hoogheemraadschap Delfland

Delfland streeft naar schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Water dat helder is, dat fris ruikt en waarin veel verschillende planten en dieren leven. 

In het gebied van Delfland zijn er meer dan 1.500 bedrijven in de glastuinbouw. Delfland werkt er samen met deze bedrijven aan om lekkages en lozingen te verminderen. In deze aanpak wordt de kwaliteit van het water voor een lange periode en heel nauwkeurig gemeten. Dit gebeurt polder voor polder. Bedrijven die afvalwater afvoeren of lekken in het water, krijgen een jaar de tijd om dit op te lossen. In 2027 mag er niets meer uit kassen lekken naar bodem of sloot. Lees meer over het project Gebiedsgerichte Aanpak.

Bekijk het verhaal van Ted Duijvestijn, glastuinbouwer in het Westland die zoekt naar oplossingen om het water in zijn bedrijf zo goed mogelijk (opnieuw) te gebruiken.

Ook stimuleert Delfland de ontwikkeling van natuur in het water. Bijvoorbeeld door oevers aan te leggen met bloeiende planten en waarin verschillende (water)dieren leven.

Wat kunt u zelf doen?

Wilt u weten wat u als inwoner, ondernemer of gemeente zelf kunt doen? Lees dan de praktische tips.