Wat kunt u zelf doen?

Het klimaat verandert. Dit heeft ook effect op het water. Wat kunt u als inwoner, ondernemer, school of gemeente zelf doen? Hieronder vindt u een aantal praktische tips.

Tips om overlast van water, droogte en hitte tegen te gaan

Om overlast van water te voorkomen, is het belangrijk dat het water in de grond kan zakken. Dit vult ook het grondwater aan. Dit is belangrijk in tijden van droogte. Water, bomen en planten zorgen voor verkoeling wanneer het heel erg warm is.

Tips voor inwoners

 • Zorg voor veel planten en bloemen in uw tuin of op uw balkon.
 • Wilt u tegels in uw tuin? Gebruik dan tegels met een voeg ertussen. Dan kan het water tussen de tegels door de grond in zakken. Of gebruik tegels die water door laten.
 • Leg een groen dak aan, bijvoorbeeld op een tuinschuur. Een groen dak is een dak bedekt met planten.
 • Maak een groene gevel. Dit kunt u doen door klimplanten tegen een muur of schutting te zetten.
 • Plaats een regenton om de regen op te vangen.
 • Leg een vijver aan in uw tuin.
 • Bekijk nog meer tips voor uw tuin op: www.huisjeboompjebeter.nl
 • Maak gebruik van de subsidie van Klimaatkrachtig Delfland. Kijk voor meer informatie op: https://klimaatkrachtig.nl/subsidie  


 Tips voor ondernemers, scholen en gemeenten

 • Als ondernemer in de glastuinbouw kunt u zich aanmelden bij Rainlevelr. In Rainlevelr maken tuinders vóór een zware bui ruimte in hun hemelwaterbassin of silo. Zo dragen zij bij aan droge voeten. En in droge tijden hoeven zij geen extra oppervlaktewater te gebruiken.  Lees er meer over op: https://rainlevelr.com/
 • Koppel regenpijpen bij gebouwen af van het riool. Dit ontlast het rioolstelsel. Ook kan het regenwater wegzakken in de bodem en het grondwater aanvullen.
 • Heeft u een parkeerplaats die niet zo vaak gebruikt wordt? Gebruik dan stenen van grasbeton. Hiermee kan het regenwater in de bodem zakken.

Let op: deze stenen niet gebruiken bij parkeerplaatsen die veel gebruikt worden. Zware vrachtwagens kunnen de stenen kapotrijden. Ook loopt u het risico op vervuiling wanneer er bijvoorbeeld olie uit een tank lekt.

 • Bouw een waterplein. Een waterplein is een plein dat lager ligt en verschillende functies heeft. Tijdens een extreme regenbui kan het regenwater naar dit plein stromen. Het water wordt daar dan tijdelijk opgevangen. Als het droog is, kan er worden gespeeld, gesport of zitten mensen er in de zon.
 • Leg een groenblauw schoolplein aan. Dit is een schoolplein met veel groen, natuurlijke materialen en leuke onderdelen met water. Delfland ondersteunt dit soort initiatieven. Kijk voor meer informatie op: https://klimaatkrachtig.nl/aan-de-slag/groenblauwe-schoolpleinen

 

Tips om de kwaliteit van het water te verbeteren

Voor schoon water in de sloten, vaarten en kanalen is het belangrijk dat er zo min mogelijk vervuilende stoffen of afval in het water terechtkomt.

Bij hoge temperaturen kunnen gevaarlijke bacteriën zich ontwikkelen in het water. Dit is een natuurlijk proces. Maar u kunt wel helpen dit proces niet te versterken.


Tips voor inwoners

 • Geef niet te vaak en te veel voer aan vissen en eenden. Te veel voedsel in het water werkt als een soort mest. Kroos en algen groeien er goed door.
 • En het klinkt smerig, maar poep is in water voedsel. Dus laat uw hond niet vlakbij het water poepen. Poep spoelt weg als het regent en kan zo in het water komen.
 • Laat daarom ook uw kind niet in het water spelen wanneer hij of zij een vuile luier heeft. 
 • Hou het riool zoveel mogelijk schoon. Spoel bijvoorbeeld geen medicijnen, resten van verf of chemische stoffen door het riool.
 • Breng vervuilende stoffen naar de locatie waar deze veilig verwerkt kunnen worden. Breng bijvoorbeeld medicijnen die u niet meer nodig heeft, naar de apotheek. Heeft u verf over na het klussen? Lever dat in bij de milieustraat of het afvalscheidingsstation van uw gemeente.
 • Was uw auto niet op de oprit van uw huis. In het afvalwater kan vuil, vet en olie zitten. Daarom kunt u beter naar de autowasstraat gaan.

 
Tips voor ondernemers en gemeenten

 • Zoek naar alternatieven of verminder het gebruik van vervuilende of chemische stoffen. Schrijf bijvoorbeeld minder medicijnen aan patiënten voor. Gebruik voor het bestrijden van onkruid middelen die niet schadelijk zijn voor het milieu.
 • Water dat vanaf het erf in de sloot terecht komt, kan vervuild zijn door voer, voerresten en mest. Scheid zoveel mogelijk het vuile en het schone water. Vang het vuile water op en gebruik het zoveel mogelijk opnieuw.
 • Wacht in het voorjaar met het bemesten van het land totdat de bodem voldoende op temperatuur is. Dan kan de bodem de voedingsstoffen opnemen. Hou hierbij voldoende afstand tot de sloot. Lees hier meer tips 
 • Gebruik vervuild proceswater zoveel mogelijk opnieuw. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.glastuinbouwwaterproof.nl/
 • Leg als bedrijf groen en water aan in de ruimte om uw gebouw heen.
 • Reserveer in uw gemeente ruimte voor groen en water. Bijvoorbeeld op industrieterreinen.

 

Tips om de daling van de bodem tegen te gaan

Tips voor inwoners

Om de daling van de bodem zoveel mogelijk tegen te gaan, is het belangrijk dat water de bodem in kan zakken. Dit vult namelijk het grondwater aan. Tips hiervoor vindt u onder het kopje ‘Tips om overlast van water, droogte en extreme hitte tegen te gaan’.

Tips voor gemeenten en ondernemers

 • De hoogte van het water in oude stadskernen is belangrijk. Door deze stabiel te houden, kan het verzakken van huizen en winkels zoveel mogelijke worden voorkomen.
 • Wordt in de gemeente een wijk opnieuw ingericht? Zorg er dan voor dat er ruimte is voor groen en water. Hierdoor kan regenwater in de grond zakken.
 • Zijn er plannen voor een nieuwbouwwijk in uw gemeente? Realiseer dit zo min mogelijk op een slappe bodem als veen. En denk vooraf goed na over de technieken die gebruikt worden om de gebouwen te funderen.
 • Maak in de glastuinbouw zo min mogelijk gebruik van grondwater. Zet regenwater in als gietwater. Rainlevelr kan u hierbij helpen.


Tips voor agrariërs

 Het tegengaan van bodemdaling en verminderen van CO2 uitstoot door veenoxidatie is complex en vraagt om maatwerk. Elke grondsoort vraagt om een eigen aanpak. Welke maatregel past het best bij uw perceel? De Leidraad Bodemdaling Delfland biedt een perceelkaart een keuzehulp en lijst met maatregelen die u kunt nemen om tegen te gaan.