Hitte

De zomer van 2020 was voor de derde keer achter elkaar een heel droog en zeer warm jaar. De grafiek hieronder laat zien dat de verwachting is dat in de toekomst steeds vaker voorkomt. Wat heeft dit voor gevolgen voor het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland? En wat is de rol die Delfland hierin heeft?

Hitte

Gevolgen hitte

In gebieden met veel gebouwen, zoals steden en bedrijventerreinen is de temperatuur veel hoger dan in gebieden met veel groen, zoals parken, weiden of bossen. Hoge temperaturen kunnen heel vervelend zijn voor mensen en dieren.

Bij zonnig weer en hoge temperaturen kan er veel vocht verdampen. Als er langere tijd meer water verdampt dan er neerslag valt, ontstaat er een tekort aan water. Wat de gevolgen van droogte zijn, leest u hier.

Bij temperaturen boven de 20 graden neemt de kans op blauwalg en botulisme in het water toe. Dit zijn bacteriën die gevaarlijk kunnen zijn voor mensen en dieren.

Ook kunnen sommige diersoorten die eigenlijk niet in Nederland thuishoren, zoals rivierkreeften, zich dan goed voortplanten. Rivierkreeften graven holletjes in de oevers, dijken en kades en kunnen daarmee voor schade zorgen.

Rol Hoogheemraadschap van Delfland

Om de hitte in steden minder te maken, adviseert Delfland over meer water en groen in de steden. Bijvoorbeeld door het stimuleren van groenblauwe schoolpleinen.

Bekijk de video van Linda Peters, een ouder die het initiatief heeft genomen om een groenblauw schoolplein te realiseren.

Wie wil gaan zwemmen in natuurwater moet weten of het water vrij is van blauwalg of botulisme. Daarom meet Delfland van 1 mei tot 1 oktober de waterkwaliteit op 14 officiële zwemwaterlocaties in ons gebied. Op de site www.zwemwater.nl kunt u zien hoe de waterkwaliteit is op die plekken.

Waar het kan, investeert Delfland in het bestrijden van blauwalg en doen wij onderzoek daarnaar.

Wat kunt u zelf doen?

Wilt u weten wat u als inwoner, ondernemer of gemeente zelf kunt doen? Lees dan de praktische tips.