Extreme neerslag

Het regent steeds vaker en harder. In de grafiek hierboven kunt u zien dat de hoeveelheid regenwater in de loop van de jaren steeds meer toeneemt. Wat heeft dit voor gevolgen voor het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland? En wat is de rol die Delfland hierin heeft?

Extreme neerslag

Gevolgen extreme neerslag

Wanneer het heel erg hard regent, wordt veel water door de sloten, vaarten en kanalen afgevoerd naar zee. Dit gebeurt door middel van pompen (gemalen). De snelheid waarmee het water door de sloten, vaarten en kanalen stroomt, kan dan heel sterk zijn. Hierdoor kunnen oevers harder slijten. Ook kunnen hierdoor dijken en kades gaan verzakken. Wanneer hier huizen op gebouwd zijn, kunnen ook die gaan verzakken.

Om al dat water binnen de sloten, vaartenen kanalen te houden, moeten de dijken op sommige plekken hoger en breder gemaakt worden. Veel van deze dijken liggen in gebieden met veel gebouwen. Daar is weinig ruimte om de dijken te versterken.

Heel veel regen in gebieden waar veel huizen, bedrijven en winkels staan, kan leiden tot wateroverlast. Bekijk de video van Monica en Pepijn, inwoners van Delft die hiermee te maken hadden.

Rol Hoogheemraadschap van Delfland

Delfland zorgt er 24/7 voor dat het teveel aan water op tijd afgevoerd wordt. Tegelijk wordt gezocht naar slimme manieren om regenwater op te vangen en vast te houden voor droge periodes. Zoals in waterbergingen of waterpleinen. Maar ruimte is schaars. Daarom werkt Delfland in het project Klimaatkrachtig Delfland samen met gemeenten en andere organisaties aan het zoveel mogelijk voorkomen van overlast. Lees meer over Klimaatkrachtig Delfland.

Wat kunt u zelf doen?

Wilt u weten wat u als inwoner, ondernemer of gemeente zelf kunt doen? Lees dan de praktische tips