De WaterQi

In de sloot langs het volkstuinencomplex De Noort Bonnen is de waterkwaliteit niet altijd goed. Oorzaken zijn onder meer een gebrek aan doorstroming, bladval en incidentele riooloverstorten. Samen met de gemeente Rotterdam hebben wij hier diverse maatregelen genomen. Zo is het rioolstelsel aangepast en is er extra gebaggerd. Het inzetten van de WaterQi gaat hopelijk bijdragen aan verdere verbetering.

De WaterQi is een apparaat dat kleine belletjes zuurstof in het water brengt. De bacteriën in het water gebruiken die zuurstof bij het opruimen van organisch afval. Afvalstoffen die bij hierbij vrijkomen vangen we op. Ook blijft er zuurstof over voor waterplanten en -dieren. In de WaterQi zit een pomp die ervoor zorgt dat het water in beweging komt en het zuurstofrijke water verder verspreidt. Zo moet het water schoner en helderder worden.

De WaterQi is een innovatieve techniek waarmee wij ervaring willen opdoen. Bij een eerdere proef hebben we goede resultaten bereikt, wij hopen dus dat het hier ook lukt. Dat gaan we goed monitoren. Ons laboratorium neemt maandelijks watermonsters om te kijken hoe de waterkwaliteit zich ontwikkelt. Voor deze proef trekken we twee jaar uit.

Filmpje:

Proef met de WaterQi in Hoek van Holland - YouTube