Aanleg natte ecologische zone Rotterdamse Schie

In de Rotterdamse Schie leggen wij langs delen van de zuidzijde van de oever nieuwe waternatuur aan. We brengen natuurvriendelijke oevers aan en plaatsen er vissenbossen. De werkzaamheden starten eind november en duren tot begin volgend jaar.

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water. Een van de maatregelen die wij nemen is het aanleggen van natte ecologische zones. We creëren hiermee nieuw leefgebied voor waterplanten en waterdieren. Door natte ecologische zones met elkaar te verbinden ontstaat een netwerk van waternatuur. Meer waternatuur draagt bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Het aanleggen van natte ecologische zones is een van de manieren om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te halen.

De natte ecologische zone aan de zuidzijde van de Rotterdamse Schie bestaat uit natuurvriendelijke oevers en vissenbossen. Als de werkzaamheden straks zijn afgerond hebben we er meer dan 2,5 km2 waternatuur bij over een lengte van anderhalve kilometer.

Hoe komt het eruit te zien?

Natuurvriendelijke oevers, door de oevers flauwer te maken en de watergang minder diep te maken zorgen we ervoor dat de oever minder steil afloopt, hierdoor ontstaat er meer ruimte voor oever- en waterplanten. Soorten  die hier kunnen groeien zijn: gele lis, zwanenbloem, witte waterlelie en verschillende soorten fonteinkruiden. Met houten planken houden we de constructie op zijn plek, zoals te zien is op de afbeelding.

Natuurvriendelijke oevers


Vissenbossen, we plaatsen rijen palen met takken hout ertussen. Vissen vinden tussen de takken beschutting, voedsel en een plek om op te groeien. Vissenbossen dragen zo bij aan het verbeteren van de visstand.

Vissenbossen

Vissenbossen onderwater

Vissenbossen bovenwater 

Vraatbescherming, om de jonge planten te beschermen tegen vraat door onder andere vogels brengen we na het inplanten vraatbescherming aan.

Vraatbescherming

De ontwerptekening waarop te zien is waar wat gaat komen, is hier te downloaden (pdf, 12.9 MB).

De werkzaamheden

De werkzaamheden en globale planning ziet er als volgt uit:

  • Verwijderen houtige opslag in oever – nov / dec 2020
  • Plaatsen houten damwandplanken – dec 2020 / jan 2021
  • Verwerken grond – feb/mrt 2021
  • Aanbrengen vissenbossen – feb/mrt 2021
  • Aanleg natuurvriendelijke oevers (aanbrengen beplanting inclusief bescherming tegen vraat) – mei 2021
  • Onderhoud van aanplant gedurende 3 jaar.

Tijdens uitvoering van de werken wordt er gebruik gemaakt van een drietal overslagdepots. Op deze depots wordt grond aangebracht wat gelijk weer opgepakt en gebruikt wordt voor het realiseren van de natuurvriendelijke oevers. Om het effect op de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen zijn de depots ingericht naast wegen en fietspaden.

Locatie Rotterdamse Schie

De natte ecologische zone komt aan de zuidzijde van de Rotterdamse Schie dat ligt in Rotterdam Overschie. Op deze kaart staat aangegeven waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Kaart Rotterdamse Schie


Waarborgen doorstroming en varen

Het gedeelte waar wij de natte ecologische zone aanbrengen is een doodlopende tak. De aan- en afvoer van water blijft geborgd na realisatie. Met het ontwerp is ook rekening gehouden met het vaarverkeer. Er blijft ruimte voor boten om te keren.

Overlast

Om overlast op de omgeving zo goed mogelijk te beperken worden de werken voor zo ver mogelijk uitgevoerd vanaf het water. Aannemer GKB neemt contact op met de bewoners waarvan de tuinen aan het water grenzen en mogelijk hinder kunnen ondervinden van lichte wateroverlast in de tuinen tijdens de uitvoering.

Daarnaast werkt de aannemer volgens een werkplan om het effect op de omgeving zo veel mogelijk te beperken.

Wanneer er toch vragen of zorgen zijn kan er altijd contact opgenomen worden met de uitvoerder of de omgevingsadviseur.


Heb je vragen?

Stel ze via ons webformulier