Exoten

Het aantal exotische plant- en diersoorten neemt toe, ook in het beheergebied van Delfland. De Beleidsnota Exoten die ons algemeen bestuur op 13 februari heeft vastgesteld, beschrijft hoe Delfland hiermee omgaat.

Exotische planten en dieren zijn soorten die van nature niet thuishoren in ons land. Niet alle exoten zijn een probleem, maar sommige soorten in en om het water vormen een bedreiging voor ons werk. Zo groeien de wortels van de Japanse duizendknoop dwars door wegen en dijken. Amerikaanse rivierkreeften graven in oevers en knippen met hun scharen heel veel waterplanten af. En de grote waternavel is een woekerende waterplant die andere planten verstikt en de afvoer van regenwater bemoeilijkt. In de Beleidsnota Exoten (pdf, 4.4 MB) hebben we opgeschreven hoe wij als waterschap verspreiding van en schade door deze planten en dieren willen tegengaan.

Iedereen kan trouwens helpen: gooi nooit planten en/of dieren uit je vijver of aquarium in de sloot en meld exoten op de landelijke app snApp de exoot.

snApp – Google Play Store

snApp – Apple App Store

Infographic rivierkreeftenPDF: veel gestelde vragen over de exotische rivierkreeften (pdf, 162 kB)