Controleren zwemplassen

Kinderen spelen in zwemwaterplas

Veel mensen vinden het heerlijk om te zwemmen in buitenwater. Tijdens het zwemseizoen bemonsteren we zwemplassen in ons gebied om de waterkwaliteit in de gaten te houden.

Van 1 mei tot 1 oktober controleren we de waterkwaliteit van 12 zwemplassen die de provincie Zuid-Holland heeft uitgekozen. 

Water in een zwembad wordt regelmatig schoon gemaakt. Dat gebeurt niet bij natuurwater. Zeker als het warm is (en juist lekker om te zwemmen) verandert er van alles in het water. Blauwalgen en bacteriën houden erg van warmte. 

Kijk dus voor u gaat zwemmen op www.zwemwater.nl, de borden bij de zwemplassen of de zwemwater app. Deze app geeft u informatie over 800 zwemplekken.

Water is niet zomaar geschikt om in te zwemmen. Daar moet heel wat voor gebeuren. Dat doen we niet alleen, maar samen met de beheerders van de zwemplekken. Die beheerders zijn vaak de gemeenten of recreatieschappen. Delfland meet hoeveel bacteriën of blauwalgen er in het water zitten. Die informatie sturen we door naar de provincie Zuid-Holland. Zij besluiten of het veilig genoeg is om te zwemmen. Als dat niet zo is, geven zij een waarschuwing of een negatief zwemadvies. Het advies is tijdelijk en wordt weer opgeheven zodra de waterkwaliteit dat toelaat.