Goed viswater of ideale sloot

Vis onder water

Schoon water én voor iedereen goed viswater gaan niet altijd samen.

Er zijn verschillende type vissers. De een vist graag op grote karpers en brasems. De ander vindt het leuk om veel verschillende soorten vis te vangen. Of is juist op zoek naar dat ene bijzondere visje.

Wij streven met ons werk vooral naar veel verschillende soorten vis. In onze ideale sloot leven verschillende soorten waterplanten én verschillende soorten dieren. Geen enkele plant of vis heeft de overhand. Dat zou het natuurlijke evenwicht namelijk verstoren. Een goed evenwicht is nodig voor schoon en helder water.

Als een soort vis overheerst is onze ideale sloot niet haalbaar. Bijvoorbeeld als er veel brasems en karpers in de sloot zitten. Deze vissen woelen de bodem om. Zo komen voedingsstoffen en bodemdeeltjes in het water. Waterplanten verdwijnen en algen kunnen gaan groeien. Dit leidt tot troebel en vies water.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord: