Stremmingen

Beperkte doorvaart op Vlaardingervaart 

In de periode van 1 mei 2021 tot 1 juni 2022 is er een beperkte doorvaart voor scheepvaartverkeer mogelijk op de Vlaardingervaart ter hoogte van de brug en  de A20 in de gemeente Vlaardingen.

Tijdens deze periode wordt de beperkte doorvaart gecommuniceerd door verkeerstekens op en nabij de brug en door boeienlijnen nabij de werkzaamheden. (2021-004728)

 

Strijp en Reijnerwatering tussen Den Haag en Westland gestremd

Strijp en Reijnerwateringg tussen Den Haag en Westland na 15 juni weer open.

De Strijp en Reijnerwatering tussen Den Haag en het Westland gaan ook dit seizoen open voor alle vaarverkeer. Om de natuur in en om deze watergangen te beschermen, gebeurt dat na 15 juni. Om te voorkomen dat er voor die tijd gemotoriseerd wordt gevaren, leggen wij op 15 april een balk in het water.

De Strijp en Reijnerwatering vormen een aantrekkelijke vaarverbinding tussen Den Haag en het Westland/Midden Delfland. Zij zijn ook belangrijk voor het netwerk van waternatuur dat wij aanleggen om de waterkwaliteit te verbeteren. Om de oevers en natuur in en om het water te beschermen, worden deze wateren beperkt opengesteld voor vaarrecreatie:

  • Strijp en Reijnerwatering gaan pas op 15 juni open voor alle vaarverkeer, zodat water- en oeverplanten tijd hebben om zich te ontwikkelen;
  • De maximumsnelheid is 4 km/u in plaats van de gebruikelijke 6 km/u. 
  • Na 15 juni is de watergang alleen open voor eenrichtingsverkeer, zodat boten in het midden van de watergang kunnen blijven. Zo is de invloed op de vegetatie aan de zijkanten beperkt. Boten kunnen dus van Den Haag richting Midden-Delfland/Westland varen. Terug kunnen ze via Delft en de Vliet. Omwonenden en ondernemers met een ontheffing mogen wel twee kanten op varen.


Stremming  Kerstanjewetering ter hoogte van de spoorbrug

Van donderdag 13 mei 12:00 uur tot zaterdag 15 mei 12:00 uur is de Kerstanjewetering ter hoogte van de spoorbrug (’t Haantje) op de grens van Delft-Rijswijk gestremd vanwege werkzaamheden. Dit geldt voor alle vaarverkeer. 


Stremming Lopend Gat en Nieuwe Vaart Honselersdijk

Tussen 1 januari 2021 tot 23 april 2021 zijn het Lopende Gat en een deel van de Nieuwe Vaart gestremd voor vaarverkeer. Dit in verband met werkzaamheden van Trias Westland voor het aanleggen van een warmetenet (watervergunning met kenmerk 2020-025599/D2020-11-002626, d.d. december 2020) 

De benodigde leidingen voor het warmtenet worden tijdelijk opgeslagen in het water om het wegverkeer over de N211 en N213 zo min mogelijk te hinderen.

Varen is nog steeds goed mogelijk: alles is bereikbaar m.u.v. de genoemde waterwegen. Kijk op de vaartkaart voor een omleidingsroute via de Boschsloot en de Groote Gantel vanuit Honselersdijk.

Verkeersbesluit


Vaarstremming de Gaag t.b.v kadeverbetering

Voor het realiseren van een kadeverbetering ter plaatse van Bree of Lichtvoetswatering in het  centrum van Schipluiden, is het noodzakelijk om een stremming af te kondigen voor het vaarverkeer ter plaatse.

Voor de werkzaamheden wordt er met divers drijvend en varend materieel gewerkt en is het niet mogelijk om een vlotte en veilige doorvaart voor het overige vaarverkeer te garanderen. Daarom wordt gedurende het werk
(1 september 2020 tot en met 31 maart 2021) de Bree of lichtvoetswatering en de Gaag gestremd en een klein deel van de Zijde. 

Om de doorvaart tussen de richtingen Westland en Vlaardingen in stand te houden , wordt slechts een deel van het vaarwater onder de brug Gaagweg  gestremd. Hierdoor kan het werk veilig plaatsvinden (losactiviteiten) en kan het overig vaarverkeer hier doorgang hebben.


Gedeeltelijke stremming Boonervliet

Enige tijd geleden is er schade opgetreden aan de fietsbrug ter plaatse van de Boonervliet (ter hoogte van de Foppeplas). Om een veilige doorvaart mogelijk te maken is een gedeelte van de vaarweg gestremd totdat de reparaties aan de brug zijn uitgevoerd. Tot die tijd gelden er beperkingen in de doorvaartbreedte en doorvaarthoogte welke ter plaatse zijn aangegeven. We verwachten dat de brug in het eerste kwartaal van 2021 is hersteld.

Verlenging winterbediening bruggen en sluizen Vlaardingen

In verband met het Coronavirus worden  de bruggen en sluizen in de gemeente Vlaardingen beperkt bediend. Deze beperking houdt in dat de winterbediening tot nader bericht wordt verlengd. Doorvaart is dagelijks mogelijk van 8.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen van 8.00 tot 10.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur.

Nadere informatie via de centrale brug/sluisbediening van de Havendienst Vlaardingen: 010-2484333 of marifoonkanaal 20. Of via: www.vlaardingen.nl/havendienst


De gemeente Midden-Delfland past bedientijden bruggen aan vanwege Coronavirus

De gemeente Midden-Delfland verlengt het brugbedieningsregime voor het winterseizoen van 1 april tot en met tenminste 1 mei 2020. Dit besluit is een gevolg van de ontwikkelingen rond het coronavirus (COVID-19). Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente.

Wat houdt dit in?

Bediening van de bruggen in het traject Gaag-Buitenwatersloot op werkdagen tussen 8:00 tot 17:00 uur en op alleen afspraak (minimaal 24 uur van te voren).

In het weekend vindt geen bediening plaats. 

 

Gaat u varen? Bekijk hier de actuele stremmingen voor vaarverkeer in het gebied van Delfland.