Stremmingen

Gaat u varen? Bekijk hier de actuele stremmingen voor vaarverkeer in het gebied van Delfland.Stremming Kerstanjewetering Rijswijk

Van vrijdag 20 november 2020 tot en met maandag 23 november  2020 is de Kerstanjewetering ter hoogte van 't Haantje volledig gestremd in verband met werkzaamheden.


Vaarstremming de Gaag t.b.v kadeverbetering

Voor het realiseren van een kadeverbetering ter plaatse van Bree of Lichtvoetswatering in het  centrum van Schipluiden, is het noodzakelijk om een stremming af te kondigen voor het vaarverkeer ter plaatse.

Voor de werkzaamheden wordt er met divers drijvend en varend materieel gewerkt en is het niet mogelijk om een vlotte en veilige doorvaart voor het overige vaarverkeer te garanderen. Daarom wordt gedurende het werk
(1 september 2020 tot en met 31 maart 2021) de Bree of lichtvoetswatering en de Gaag gestremd en een klein deel van de Zijde. 

Om de doorvaart tussen de richtingen Westland en Vlaardingen in stand te houden , wordt slechts een deel van het vaarwater onder de brug Gaagweg  gestremd. Hierdoor kan het werk veilig plaatsvinden (losactiviteiten) en kan het overig vaarverkeer hier doorgang hebben.


Gedeeltelijke stremming Boonervliet

Enige tijd geleden is er schade opgetreden aan de fietsbrug ter plaatse van de Boonervliet (ter hoogte van de Foppeplas). Om een veilige doorvaart mogelijk te maken is een gedeelte van de vaarweg gestremd totdat de reparaties aan de brug zijn uitgevoerd. Tot die tijd gelden er beperkingen in de doorvaartbreedte en doorvaarthoogte welke ter plaatse zijn aangegeven. We verwachten dat de brug in het eerste kwartaal van 2021 is hersteld.

Verlenging winterbediening bruggen en sluizen Vlaardingen

In verband met het Coronavirus worden  de bruggen en sluizen in de gemeente Vlaardingen beperkt bediend. Deze beperking houdt in dat de winterbediening tot nader bericht wordt verlengd. Doorvaart is dagelijks mogelijk van 8.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen van 8.00 tot 10.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur.

Nadere informatie via de centrale brug/sluisbediening van de Havendienst Vlaardingen: 010-2484333 of marifoonkanaal 20. Of via: www.vlaardingen.nl/havendienst


De gemeente Midden-Delfland past bedientijden bruggen aan vanwege Coronavirus

De gemeente Midden-Delfland verlengt het brugbedieningsregime voor het winterseizoen van 1 april tot en met tenminste 1 mei 2020. Dit besluit is een gevolg van de ontwikkelingen rond het coronavirus (COVID-19). Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente.

Wat houdt dit in?

Bediening van de bruggen in het traject Gaag-Buitenwatersloot op werkdagen tussen 8:00 tot 17:00 uur en op alleen afspraak (minimaal 24 uur van te voren).

In het weekend vindt geen bediening plaats.