Stremmingen

Stremming door brand in boot in Maassluis

Er is olie vrijgekomen op het oppervlaktewater bij brand op een boot aan de Zuidvliet bij de Wipperskade in Maassluis. Vanwege de vrijgekomen olie op het oppervlaktewater, zijn er olie-booms en doeken geplaatst. Hierdoor is het vaarverkeer gestremd. Lees hier alle info: 

https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/stremming-door-bootbrand-bij-wipperskade-in-maassluis Update:

Het dooit weer. Daarom is het vaarverbod voor onze regionale vaarten is met ingang van 15 februari ingetrokken.

--

Op alle officiële of aangewezen vaarwegen van Delfland geldt per 10 februari een algeheel vaarverbod. Met het vaarverbod willen wij voorkomen dat het ijs kapot gevaren wordt. Het verbod geldt totdat de dooi is ingezet.

Delfland doet al het mogelijke om schaatsen mogelijk te maken. Vandaar dat we voor deze vorstperiode een vaarverbod instellen voor alle regionale vaarten in ons gebied.

  • De hoofdvaarwegen de Schie en de Vliet vallen buiten het verbod.

 
Veiligheid voorop
Als waterschap proberen we door minder te malen, de aangroei van ijs te bevorderen. We kunnen geen garantie geven dat het ijs overal dik genoeg is om op te schaatsen. Het inschatten van de veiligheid is uw eigen verantwoordelijkheid. Schaats bij voorkeur op door ijsverenigingen gecontroleerde plekken en vermijd ijs in de omgeving van gemalen en stuwen, ook al draaien ze niet.


Werkzaamheden aan Sluis Leidschendam vanaf 15 februari

De provincie Zuid-Holland voert van maandag 15 februari tot en met vrijdag 26 februari 2021 werkzaamheden uit aan de sluis Leidschendam.

Voor het vaarwegverkeer is de sluis van maandag 15 februari 07:00 uur tot en met vrijdag 26 februari 17:00 uur volledig afgesloten. Het is helaas niet mogelijk om tussentijds doorgang te krijgen, omdat de sluisdeuren in die periode niet functioneren.

Tijdens het werk kunnen auto’s, fietsers en overig wegverkeer over de beide bruggen heen. Na de werkzaamheden moet de brug getest worden. Dit gebeurt op de volgende momenten:

  • Maandag 22 februari 20:00 uur tot en met dinsdag 23 februari 07:00 uur
  • Donderdag 25 februari 20:00 uur tot en met vrijdag 26 februari 07:00 uur

Tijdens deze momenten kunt u last hebben van verkeershinder. Als de ene brug afgesloten is, kan het verkeer over de andere brug of andersom. Bij de brug zijn verkeersregelaars aanwezig die aangeven welke brug het verkeer kan gebruiken.

Meer informatie over de werkzaamheden aan de sluis in Leidschendam: De provincie Zuid-Holland.


Stremming Lopend Gat en Nieuwe Vaart Honselersdijk

Tussen 1 januari 2021 tot 23 april 2021 zijn het Lopend Gat en een deel van de Nieuwe Vaart gestremd voor vaarverkeer. Dit in verband met werkzaamheden van Trias Westland voor het aanleggen van een warmtenet (watervergunning met kenmerk: 2020-025599/D2020-11- 002626, d.d. december 2020).

De benodigde leidingen voor het warmtenet worden tijdelijk opgeslagen in het water om het wegverkeer over de N211 en N213 zo min mogelijk te hinderen.

Varen is nog steeds goed mogelijk: alles is bereikbaar m.u.v. de genoemde waterwegen. Kijk op de vaartkaart voor een omleidingsroute via de Boschsloot en de Groote Gantel vanuit Honselersdijk.

Verkeersbesluit


Vaarstremming de Gaag t.b.v kadeverbetering

Voor het realiseren van een kadeverbetering ter plaatse van Bree of Lichtvoetswatering in het  centrum van Schipluiden, is het noodzakelijk om een stremming af te kondigen voor het vaarverkeer ter plaatse.

Voor de werkzaamheden wordt er met divers drijvend en varend materieel gewerkt en is het niet mogelijk om een vlotte en veilige doorvaart voor het overige vaarverkeer te garanderen. Daarom wordt gedurende het werk
(1 september 2020 tot en met 31 maart 2021) de Bree of lichtvoetswatering en de Gaag gestremd en een klein deel van de Zijde. 

Om de doorvaart tussen de richtingen Westland en Vlaardingen in stand te houden , wordt slechts een deel van het vaarwater onder de brug Gaagweg  gestremd. Hierdoor kan het werk veilig plaatsvinden (losactiviteiten) en kan het overig vaarverkeer hier doorgang hebben.


Gedeeltelijke stremming Boonervliet

Enige tijd geleden is er schade opgetreden aan de fietsbrug ter plaatse van de Boonervliet (ter hoogte van de Foppeplas). Om een veilige doorvaart mogelijk te maken is een gedeelte van de vaarweg gestremd totdat de reparaties aan de brug zijn uitgevoerd. Tot die tijd gelden er beperkingen in de doorvaartbreedte en doorvaarthoogte welke ter plaatse zijn aangegeven. We verwachten dat de brug in het eerste kwartaal van 2021 is hersteld.

Verlenging winterbediening bruggen en sluizen Vlaardingen

In verband met het Coronavirus worden  de bruggen en sluizen in de gemeente Vlaardingen beperkt bediend. Deze beperking houdt in dat de winterbediening tot nader bericht wordt verlengd. Doorvaart is dagelijks mogelijk van 8.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen van 8.00 tot 10.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur.

Nadere informatie via de centrale brug/sluisbediening van de Havendienst Vlaardingen: 010-2484333 of marifoonkanaal 20. Of via: www.vlaardingen.nl/havendienst


De gemeente Midden-Delfland past bedientijden bruggen aan vanwege Coronavirus

De gemeente Midden-Delfland verlengt het brugbedieningsregime voor het winterseizoen van 1 april tot en met tenminste 1 mei 2020. Dit besluit is een gevolg van de ontwikkelingen rond het coronavirus (COVID-19). Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente.

Wat houdt dit in?

Bediening van de bruggen in het traject Gaag-Buitenwatersloot op werkdagen tussen 8:00 tot 17:00 uur en op alleen afspraak (minimaal 24 uur van te voren).

In het weekend vindt geen bediening plaats. 

 

Gaat u varen? Bekijk hier de actuele stremmingen voor vaarverkeer in het gebied van Delfland.