Stremmingen

Gaat u varen? Bekijk hier de actuele stremmingen voor vaarverkeer in het gebied van Delfland.

Stremming Kerstanjewetering in Delft

Wegens reparatiewerkzaamheden aan persleidingen in de Kerstanjewetering (Prinses Beatrixlaan, grens Delft-Rijswijk) is deze vaarweg minimaal tot 20 januari 2019 gestremd. Het gaat om het deel vanaf de Schie ('t Haantje) tot aan de Noordhoornseweg in Den Hoorn (Midden-Delfland).

Stremming Nieuwe Vaart tussen Vredebestlaan 18 en kruising met Paul Captijnlaan, Poeldijk

Vanwege werkzaamheden aan de kade van de Nieuwe Vaart tussen de Vredebestlaan 18 en de kruising met de Paul Captijnlaan in Poeldijk is het vaarverkeer van 8 september tot en met 28 februari 2019 gestremd. Doorvaart is niet mogelijk.