Stremmingen

Gaat u varen? Bekijk hier de actuele stremmingen voor vaarverkeer in het gebied van Delfland.

Stremming Vlaardingervaart in Schipluiden

De Kerkpolderbrug in Schipluiden (hoek Dorpstraat - Tiendweg) is defect; brugdek gaat niet meer omlaag. Geen doorgang voor vaarverkeer. Brug wordt gerepareerd. Hoe lang de stremming duurt, is nog niet duidelijk.

Stremming Kerstanjewetering in Delft

Wegens reparatiewerkzaamheden aan persleidingen in de Kerstanjewetering (Prinses Beatrixlaan, grens Delft-Rijswijk) is deze vaarweg minimaal tot 20 januari 2019 gestremd. Het gaat om het deel vanaf de Schie ('t Haantje) tot aan de Noordhoornseweg in Den Hoorn (Midden-Delfland).

Tijdelijke afsluitingen in vaarten getest

Op verschillende plekken in onze grote vaarten kunnen wij keringen plaatsen om delen van de vaarten af te sluiten. Die keringen worden tussen 24 september en 3 oktober getest. Dat kan kortdurende stremmingen voor vaarverkeer opleveren. Lees hier meer: Tijdelijke afsluitingen in vaarten getest.

Stremming ter hoogte van de Boonervlietbrug te Maassluis

Tussen 10 september en 5 oktober 2018 ligt er een ponton in de watergang Boonervliet, nabij de A20. Dit is ten behoeve van het verwijderen van een leidingbrug. Hierdoor is in genoemde periode de doorvaart beperkt.

Stremming Nieuwe Vaart tussen Vredebestlaan 18 en kruising met Paul Captijnlaan, Poeldijk

Vanwege werkzaamheden aan de kade van de Nieuwe Vaart tussen de Vredebestlaan 18 en de kruising met de Paul Captijnlaan in Poeldijk is het vaarverkeer van 8 september tot en met 28 februari 2019 gestremd. Doorvaart is niet mogelijk.

Stremming ter hoogte van de Kluiskade, Maasland

In het water langs de Kluiskade in Maasland liggen vanaf 20 augustus tot 19 oktober 2018 pontons. Deze worden gebruikt bij het werk aan de kade. De kade wordt op deze plaats opgehoogd. Door de pontons is het vaarverkeer gestremd. 

Stremming Bree- of Lichtvoetswatering

Op 15 maart 2018 wordt gestart met de renovatie van de Trambrug ter hoogte van de Vlaardingsekade te Schipluiden (gemeente Midden-Delfland). Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren worden er pontons in het water geplaatst. Hierdoor is er ter hoogte van de geplande werkzaamheden in de periode van 15 maart 2018 tot 8 november 2018 beperkt doorvaart mogelijk. De vaart is versmald tot 8 meter.