Stremmingen

Gaat u varen? Bekijk hier de actuele stremmingen voor vaarverkeer in het gebied van Delfland.

Tijdelijke afsluitingen in vaarten getest

Onze grotere kanalen en vaarten noemen we de boezem. Dit boezemstelsel is in ons gehele gebied met elkaar verbonden. Het waterpeil staat overal op gemiddeld 0,43 centimeter onder NAP. Als het hard regent loopt het waterpeil in het boezemstelsel daarom overal gelijk op.

Op sommige momenten is het wenselijk om deze grote vaarten en kanalen van elkaar te scheiden. Bijvoorbeeld als er ergens een verontreiniging is of bij een mogelijke dijkdoorbraak. Op verschillende plekken in de boezem hebben we daarom zogenaamde compartimenteringskeringen aangebracht. Dit zijn schotten die in het water kunnen worden aangebracht en zo een deel van de boezem afsluiten.

Deze tijdelijke keringen worden eens per jaar getest. Dat gebeurt dit jaar tussen 7 oktober en 11 oktober. De test bestaat uit een inspectie en een sluiting. De sluitingstijd verschilt per kering, het kan uiteenlopen van een kwartier tot een uur. Het testen gebeurt op een zo gunstig mogelijk tijdstip voor het vaarverkeer, maar er kan enige hinder door kortdurende stremmingen ontstaan.

De tests bij deze keringen leveren kortdurende stremmingen op voor vaarverkeer: 

  • Kastanjewetering, Delft/Rijswijk op maandag 7 oktober
  • Rijckevorselsesluis / ’s Gravenzande op dinsdag 8 oktober
  • Oranjesluis, Maasdijk op dinsdag 8 oktober
  • Zijde, Schipluiden/Maasland op woensdag 9 oktober (deze is gedeeltelijk gestremd, doorvaart blijft mogelijk)
  • Gaag, Schipluiden/Den Hoorn op donderdag  10 oktober (deze is gedeeltelijk gestremd, doorvaart blijft mogelijk)
  • Look, Den Hoorn op donderdag 10 oktober
  • Reijnerwatering, Wateringse Veld Den Haag op donderdag 10 oktober
  • Nieuwe vaart Madestein, Den Haag op donderdag 10 oktober (deze is gedeeltelijk gestremd, doorvaart blijft mogelijk)

Aanpassing doorvaart Bree- of Lichtvoetswatering ter hoogte van de Trambrug Schipluiden

Met ingang van 19 juni 2019 is gestart met de renovatie van de Trambrug ter hoogte van de Vlaardingsekade te Schipluiden (gemeente Midden Delfland). Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren worden er pontons in het water geplaatst.

Hierdoor is ter hoogte van de werkzaamheden in de periode van 19 juni tot 29 november 2019 de doorvaartbreedte beperkt tot 8 meter.

Vaarweg Trambrug Schipluiden tijdelijk volledig gestremd !

Volgende week donderdag 17 oktober 2019 moeten de in de vaarweg aanwezige pontons verplaatst worden voor de volgende fase van de renovatie .

Door deze werkzaamheden is doorvaart de gehele dag niet mogelijk.

Verwachting is dat de werkzaamheden aan het einde van de dag zijn afgerond.

 


Stremming 'de Strijp' ter hoogte van de Middel Broekweg  31 Honselersdijk 

Ter hoogte van de Middel Broekweg 31 in Honselersdijk zal over de primaire watergang, lokaal bekend als ‘de Strijp’, in verschillende fasen de Zwaansheulbrug worden geplaatst. Er zal vanwege de bouw en sloop geen (veilig) vaarverkeer mogelijk zijn en daarom moet de watergang afgesloten worden. Er is dus geen doorvaart mogelijk.

Stremming vaarverkeer

Alle vaarverkeer in ‘de Strijp’ ter hoogte van de Zwaansheulbrug en de Middel Broekweg in Honselersdijk is in ieder geval afgesloten voor de onderstaande periodes: 

Voor het aanleggen van diverse leidingen vindt er een stremming plaats van 2 augustus 2019 tot en met 2 september 2019.

 Voor het slopen en bouwen van de Zwaansheulbrug vindt er een stremming plaats van 23 september tot en met 6 maart 2020.

 Er bestaat de mogelijkheid dat voor de drie genoemde periodes een verlenging van de stremming noodzakelijk is.

7 oktober tot en met 11 oktober