Stremmingen

Gaat u varen? Bekijk hier de actuele stremmingen voor vaarverkeer in het gebied van Delfland.

Stremming Nieuwe Vaart (Vredebestlaan) in Poeldijk

In het verlengde van de werkzaamheden aan de oeverconstructie in de Nieuwe Vaart langs de N211c te Poeldijk, wordt op 7 januari 2019 gestart met het vervangen van de oeverconstructie aan de zijde van de Vredebestlaan. Gelijk aan de eerdere werkzaamheden worden er pontons in het water geplaatst. Hierdoor is er ter hoogte van de geplande werkzaamheden in de periode van 7 januari 2019 tot 30 april 2019 geen doorvaart mogelijk.

Stremming Kerstanjewetering in Delft

Wegens reparatiewerkzaamheden aan persleidingen in de Kerstanjewetering (Prinses Beatrixlaan, grens Delft-Rijswijk) is deze vaarweg naar verwachting tot 1 april 2019 gestremd. Het gaat om het deel vanaf de Schie ('t Haantje) tot aan de Noordhoornseweg in Den Hoorn (Midden-Delfland). Lees meer >>