Varen

Bootje in het water

In de Vaarverordening Delfland staat dat iedereen vrij mag varen over de wateren in het gebied van Delfland. Een vaarvergunning aanvragen is niet meer nodig.

Behalve in een klein aantal wateren waar de doorgang te smal, te onoverzichtelijk of te kwetsbaar is of als er een onveilige situatie ontstaat door te veel doorvaart. Omwonenden en rondvaartondernemers kunnen een ontheffing aanvragen om in deze watergangen te mogen varen. 

Een vaarontheffing aanvragen:

Particulieren: Als u kunt aantonen dat je aan het water woont of een perceel in eigendom of huur hebt dat aan het water grenst.

Dit kunt u aantonen met:

  • een (kopie)van de huurovereenkomst van de woning,
  • een eigendomsakte
  • een uittreksel van het kadaster
  • een (kopie) van een bankafschrift in combinatie met een kopie van een legitimatiebewijs.

Ondernemers: Als u kunt aantonen dat u commerciële belangen heeft bij het bevaren van een watergang zoals rondvaarten.

Dit kunt u aantonen met:

  • een uittreksel Kamer van Koophandel
  • een website
  • folders 

Vaarontheffing vóór 19 februari 2015

Particulieren en ondernemers: Als u kunt aantonen dat u vóór het van kracht worden van deze verordening al in het bezit was van een verleende ontheffing voor één van de genoemde wateren kan hiervoor ook een ontheffing verleend worden.

Dit kunt u aantonen met:

  • een kopie van een oude bijzondere motorvaartvergunning.

 Ook voor scholing, onderzoek en evenementen kunt u in overleg met Delfland een ontheffing aanvragen om te mogen varen op de wateren die geel gemarkeerd zijn op de vaarkaart. Bij het aanvragen van een ontheffing geldt dat de bewijslast bij de aanvrager ligt.

Brughoogte en vaardiepte

Wij streven voor de pleziervaart naar vaarwegen met zo weinig mogelijk obstakels. De hoogte van bruggen en voldoende vaardiepte zijn belangrijk. Wij maken daarom afspraken met de gemeente en provincie over eisen aan bruggen. Vanaf 2015 vervallen de eisen van de provincie Zuid-Holland voor de kleinere vaarwegen.

Bekijk hier de vaarkaart.

Bediening Vlaardinger Driesluis

De bruggen en de Delflandse Buitensluis in Vlaardingen worden vanaf 30 maart tot 1 november dit jaar van 08.00 uur tot 20.00 uur op aanvraag bediend (op zon-en feestdagen tot 21.00 uur). U kunt vanaf donderdag 29 maart bij de brug/sluiswachter (tel. 010-2484 333) informeren vanaf wanneer de Vlaardinger Driesluis kan worden bediend.