Week van ons Water

Werk aan Ons Water is nooit af. Elke dag weer wordt er hard gewerkt om ons land waterveilig te houden. En om te zorgen voor voldoende en schoon water. Tweemaal per jaar organiseren de waterpartners een Week van Ons Water. In het voorjaar is het thema schoon water en in het najaar waterveiligheid en wateroverlast. Dan kunt u in de buurt kijken waar er wordt gewerkt aan ons water. En wat uĀ zelf kunt doen om ons water schoon te houden en wateroverlast tegen te gaan.

Het Hoogheemraadschap van Delfland organiseert, samen met diverse partners, interessante & bovenal leuke activiteiten tijdens deze week. Dus hou onze social media kanalen in de gaten. Of kijk www.weekvanonswater.nl.