Wateroverlast voorkomen

Wat doet het Hoogheemraadschap om wateroverlast te voorkomen en wat kun je zelf doen?

Wat doet het hoogheemraadschap van Delfland?

We zorgen 24/7 dat het watersysteem zo optimaal mogelijk werkt, zodat het overtollige water weggepompt en snel afgevoerd kan worden. We zoeken naar ruimte en slimme manieren om het regenwater op te vangen en vast te houden. Zoals in waterbergingen, waterpleinen of ondergrondse waterbuffers.  Maar ruimte is schaars. Daarom werken we samen met gemeenten en andere partners om overlast van te veel of juist te weinig water zoveel mogelijk te voorkomen. 

Wat kan ik zelf doen om wateroverlast te voorkomen?

Zorg dat het regenwater de bodem in kan zakken of dat je het tijdelijk opvangt. Dus minder tegels en meer groen. Neem bijvoorbeeld een groen dak op je schuurtje of sluit een regenton aan. Alle kleine beetjes helpen kans op wateroverlast in je wijk te verminderen. Veel mensen zijn al aan de slag en nemen maatregelen. Kijk voor hun tips en inspiratie op de website Klimaatkrachtig Delfland >> 

yE_bfAIF6gU
Klimaatkrachtig Delfland