Gedenkteken herinnert aan voorkomen overstroming

Gedenkteken herinnert aan voorkomen overstroming

Erkenning voor heldhaftig optreden van Westlandse vrijwilligers in februari 1953.

Een bijzonder verhaal dat aandacht verdient: 65 jaar geleden – op de dag van de watersnoodramp op 1 februari - hielpen ruim honderd mannen uit het Westland vrijwillig bij het voorkomen van een overstroming bij ‘s-Gravenzande.
Dit heldhaftige optreden van de Westlandse mannen herdenken wij blijvend met een gedenkteken. Want samen werken aan veiligheid is iets van alle tijden.

Het had weinig gescheeld of een groot deel van het Westland was op 1 februari 1953 onder water gelopen. In de vroege morgen dreigde de smalle duinenrij bij ’s-Gravenzande door te breken. Gelukkig kwamen ruim honderd Westlandse mannen in actie.  Delfland riep via een dorpsomroeper een vrijwillig dijkleger bijeen. Met man en macht en gewapend met zandzakken, scheppen en kruiwagens werkten zij samen met Delfland om het weggeslagen duin te verstevigen. Mede door het daadkrachtige optreden van dit vrijwillige dijkleger is een overstroming en een economische ramp in het tuinbouwgebied ternauwernood voorkomen; de gevolgen van het zoute water zouden voor de gewassen in het hele tuinbouwgebied enorm ramp zijn geweest.

Onthulling gedenkteken

Dit heldhaftige optreden van de Westlandse mannen is op 30 juli 2018 erkend en herdacht. In aanwezigheid van enkele nog in leven zijnde vrijwilligers en vele nabestaanden van vrijwilligers die er niet meer zijn, hebben hoogheemraad Marcel Houtzager van Delfland en wethouder Karin Zwinkels – de Jong van Westland een herinneringsbord onthuld op het duin bij slag Beukel. SBS Hart van Nederland maakte hierover een reportage

Zoektocht naar de helden

Dankzij de hulp van het Historisch Archief Westland hebben wij een aantal hoofdrolspelers weten te vinden. De zoektocht naar de Westlandse helden was best lastig. Alleen de namen van de mannen die destijds een vergoeding ontvingen zijn bekend. De meeste vrijwilligers schonken hun bijdrage aan de getroffen mensen in Zeeland. Maar het is gelukt. Er hebben zich tot nu toe negen nog levende helden en familieleden van inmiddels overleden vrijwilligers gemeld. Daarnaast hebben familieleden van inmiddels overleden vrijwilligers zich gemeld. 

Vrijwillige dijkwachters van toen en nu

Samenwerken aan veiligheid is iets van toen, nu en de toekomst. Het vrijwillige dijkleger heeft destijds een belangrijke bijdrage geleverd om het Westland veilig te houden. Hun inzet is nog steeds een voorbeeld. Delfland maakt ook nu nog dankbaar gebruik van de vrijwillige dijkbewaking. Het is mooi om te zien dat veel vrijwillige dijkwachten deze rol van vader op zoon doorgeven en zich inzetten voor de veiligheid van dit gebied.

Ontstaan gedenkteken

De WOS maakte begin van dit jaar een documentaire over 65 jaar na de watersnood, over de situatie destijds in Westland en de Waterweg gemeenten: www.wos.nl, 65 jaar na de watersnoodramp van 1953.

Bij die uitzending ontmoette hoogheemraad Marcel Houtzager en Jan Buskes van het Historisch Archief Westland de heer Wim van Oosten. Laatstgenoemde heeft destijds gewerkt aan het dichten van de bres in het duin. Na de uitzending verwonderden Marcel Houtzager en Jan Buskes zich over deze gebeurtenis en vatten het plan om deze vrijwilligers te eren. Daarop heeft Delfland het initiatief genomen om een gedenkteken op het duin te krijgen. Bianca Bosch-Stalenberg en Job van Dansik van het hoogheemraadschap hebben een eerste opzet voor een ontwerp gemaakt. Uitgangspunt voor het ontwerp van het herinneringsbord is dat het voorbijgangers moet prikkelen om stil te staan bij de gebeurtenis en onze veiligheid tegen overstromingen. Buro Kloeg uit Bunnik heeft het ontwerp uitgewerkt en de uitvoering verzorgd.

Voor meer informatie bekijk ook de informatie bij het Historisch archief Westland