Leren over water

Kinderen spelen met een waterbaan

Hoe beschermen de duinen ons tegen de zee? Waar komt het afvalwater van de wc en de douche terecht? Hoe wordt dit vieze water weer schoongemaakt? Wat doet een gemaal?

Over water is van alles te leren en te ontdekken. We vertellen er graag over.

Speciaal voor scholieren van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs hebben we gratis lesmateriaal, verzorgen we gastlessen op school, rondleidingen op afvalwaterzuiveringen* en meer!

(* Het is op dit moment niet mogelijk een rondleiding aan te vragen op een van onze zuiveringen).