Wat kunt u doen?

Vervuiling tast ook het water in uw omgeving aan. Bijvoorbeeld door een dikke laag kroos op het water of door blauwalg. Of door stinkende sloten of dode vissen.

Ondanks al onze inspanning is het water in ons gebied helaas nog niet schoon genoeg. Terwijl schoon water voor iedereen belangrijk is. Gelukkig kan iedereen meehelpen het water schoner te krijgen.

Wilt u ook helpen? Denk dan aan het volgende:

  • Gooi uw afval in de prullenbak.
  • Wees matig met het voeren van vissen en eenden. Te veel voedsel in het water werkt als een soort mest. Kroos en algen groeien er goed door. Met dode waterplanten en- dieren tot gevolg. En vaak ook een stinkende sloot.
  • Gooi uw waterplanten uit aquarium of vijver niet in de sloot. Dit zijn vaak soorten die hier niet thuishoren.
  • Ruim hondenpoep op zodat het niet door de regen in de sloot spoelt. Poep is ook voedsel in het water.

En woont u aan een sloot? Laat dan zo min mogelijk bomen of struiken met hun bladeren boven of in de sloot hangen. Het ziet er heel natuurlijk uit, maar dood blad kan het leven in de sloot flink verstoren.