Oplossing: ga vervuiling tegen

Werken aan schoner water in sloten en vaarten betekent ook minder vervuiling van het water. Door vervuiling kunnen planten en dieren in het water sterven en kan de sloot gaan stinken.

Al het water dat u gebruikt, komt via uw afvoer in het riool. Via het riool komt uw water op onze afvalwaterzuiveringsinstallaties. Dit zijn grote fabrieken waar we het water weer schoon maken. In ons gebied zijn de meeste woningen en bedrijven op de riolering aangesloten. Daardoor komt al heel wat vervuiling niet meer in de sloot.

Maar er is meer nodig. En dat kan Delfland niet alleen oplossen. Daarom zoeken we samen met anderen wat we nog meer kunnen doen. Bijvoorbeeld samen met gemeenten en tuinders. De glastuinbouw mag vanaf 2027 bijna niets meer lozen in de sloot. En wij willen dat er niets meer wordt geloosd in de sloot. Dus moeten we elkaar helpen op weg naar een schonere sloot.