Stinkend water

Blauwalg in sloot

Delfland werkt aan schoon water in kanalen, sloten en vaarten. Dat doen wij niet alleen, daar werken ook gemeenten, de provincie en bedrijfstakken als de agrarische sector en de glastuinbouw aan. Ondanks al onze inspanning is het water in ons gebied nog niet schoon genoeg.

Dat komt vooral door de meststoffen (stikstof en fosfaat) en bestrijdingsmiddelen die we in het water terugvinden. De aanwezigheid hiervan wil Delfland aanzienlijk terugbrengen. En daarvoor in de plaats willen we meer waternatuur. Want hoe meer verschillende soorten planten en dieren er in het water leven, des te schoner het water vaak is. En ook al lijkt het alsof dit niet iedereen direct raakt: vervuiling tast ook het water in uw directe leefomgeving aan. Bijvoorbeeld door dichte krooslagen, blauwalg, stankoverlast en vissterfte. Daardoor is schoon water voor iedereen van belang. En kan iedereen ook meehelpen om het water schoner te krijgen.