Last van ganzen

Ons werkgebied wordt bevolkt door een grote ganzenpopulatie. Dit is het gevolg van intensieve landbouw (het hele jaar is eiwitrijk gewas beschikbaar), de toename van broedplekken met de komst van nieuwe (natte) natuurgebieden en een gebrek aan natuurlijke vijanden.

Inwoners in onze regio ervaren overlast van ganzen; de vogels gedragen zich soms agressief en vervuilen stranden bij zwemplassen en fietspaden.

De provincie werkt aan het terugdringen van de populatie van ganzen in Zuid-Holland.

De ganzen hebben een negatieve invloed op de ontwikkeling van net aangelegde natuurlijke oevers en op de kwaliteit van water en het zwemwater in het bijzonder. De mogelijkheden van Delfland om de het probleem aan te pakken zijn klein. Delfland is geen wildbeheerder. Wij zijn daarom in overleg met de Wildbeheereenheid (WBE) Delfland om afspraken te maken over schadebestrijding op percelen in eigendom zijn van Delfland.

Het aanpakken van vervuiling en overlast in de openbare ruimte is een verantwoordelijkheid van de gemeente.