Uw gemeente en grondwater

De gemeente heeft de zorg over de openbare ruimte. Openbare ruimten zijn straten, pleinen, parken, et cetera. Bij grondwateroverlast in de openbare ruimte neemt de gemeente als dat kan maatregelen.

Dat doet de gemeente pas als de overlast steeds terugkomt en de maatregel praktisch toepasbaar is. Een oplossing is bijvoorbeeld een drainagesysteem. U kunt uw huis of grond hierop aansluiten met een eigen afvoer.

Wat is drainage?

Water dat niet vanzelf wegloopt, moet een handje geholpen worden. Dat kan met een drainagesysteem of simpeler gezegd een ondergrondse afvoer. Een afvoer is een buis in de grond waardoor het water naar de sloot of het riool stroomt.

Nieuwe woonwijken

De gemeente wil grondwaterproblemen in de eerste plaats voorkomen. Bij het bouw- en woonrijp maken van nieuwe woonwijken wordt daar goed op gelet. Bouwgrond wordt opgehoogd met zand. Men legt voldoende sloten aan en eventueel ook drainage. Dit draagt allemaal bij aan een kleinere kans op grondwateroverlast.

Bekijk hier de pagina Advies over grondwater.

Bekijk hier de pagina Delfland en grondwater.