Advies over grondwater

Huizen in een woonwijk aan het water

Bezorgt een te hoge of te lage grondwaterstand u overlast? Heeft u water in de kruipruimte of kelder, optrekkend vocht in de muren of een drassige tuin? Of juist last van problemen met de fundering van uw huis? Dan leest u hieronder over mogelijke oplossingen.

Wat kan ik zelf doen?

Veel van de problemen kunt u zelf oplossen. Denk aan:

-    Het waterdicht maken van ondergrondse ruimtes zoals kelders en souterrains. Dat kan zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. Vraag een deskundig bedrijf om advies.

-    Vul een diepe kruipruimte aan met een laag schelpen of zand.

-    Leg drainage aan op eigen terrein. Deze kan worden aangesloten op een gemeentelijke voorziening in het openbare gebied (drainage of riool) of rechtstreeks op een watergang.

-    Laat de rioolaansluiting naar het gemeenteriool controleren. Wateroverlast in kelders/kruipruimtes wordt ook vaak veroorzaakt door een ondeugdelijke rioolaansluiting. Reparatie kan wateroverlast oplossen. En een pomp of terugslagklep kan wateroverlast voorkomen.

-    Zorg ervoor dat het regenwater dat op of rond de woning valt, goed wordt afgevoerd. Wateroverlast in kelders/kruipruimtes wordt ook vaak veroorzaakt door regenwater. Kijk voor maatregelen in en om de tuin op www.klimaatkrachtig.nl

Sommige problemen blijven niet beperkt tot uw eigen terrein. In dat geval kunt u een melding doen bij de gemeente.

Melden bij uw gemeente

Als u een vraag of klacht heeft over grondwater, hoeft u niet langs verschillende instanties. Voor actuele gegevens over het grondwater kunt u terecht bij uw gemeente. De gemeente is uw aanspreekpunt en onderzoekt uw klacht. Bij mogelijke oplossingen betrekt de gemeente als het nodig is het waterschap of de provincie.

Advies

De oplossing is niet altijd simpel. De inrichting van een woonwijk is niet zomaar te veranderen. Voor het verleggen van sloten is ruimte nodig. En die is er vaak niet. Soms hebben de oplossingen weer andere negatieve gevolgen. Komt u er samen met de gemeente niet uit? Dan kunt u als particulier of bewonersvereniging het best advies inwinnen bij een gespecialiseerd adviesbureau.