Grondwater

Huizen in een woonwijk aan het water

Bezorgt een te hoge of te lage grondwaterstand u overlast? Heeft u water in de kruipruimte of kelder, optrekkend vocht in de muren of een drassige tuin? Of juist last van problemen met de fundering van uw huis? Hieronder leggen we uit bij wie u met uw vraag of klacht moet zijn.

Last van grondwater – Wie doet wat?

Last hebben van grondwater is heel vervelend. Maar wie moet er wat aan doen?

Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor uw eigen perceel en alles wat erop gebouwd is. Als eigenaar moet u bijvoorbeeld zelf voor zorgen dat overtollig grondwater afgevoerd wordt en dat uw kelder waterdicht is (net als uw dak). Met vragen en klachten kunt u terecht bij uw gemeente.

De gemeente zorgt ervoor dat u als burger maar één aanspreekpunt heeft voor vragen en klachten over grondwater. Dit is het grondwaterloket. Ook kan de gemeente structurele grondwaterproblemen in de openbare ruimte aanpakken, maar ze doet dit alleen als dit doelmatig is. De gemeente is niet aansprakelijk voor grondwaterproblemen.

Het waterschap denkt (achter de schermen van het grondwaterloket) met de gemeenten mee over de oorzaken van overlast en wat je mogelijk tegen die overlast kunt doen. Daarnaast regelt Delfland de peilen in het oppervlaktewater.


Grondwaterloket

Als u een vraag of een klacht heeft over grondwater, wilt u natuurlijk snel een antwoord. Het grondwaterloket van de gemeente is voor u als inwoner hét aanspreekpunt. De gemeente heeft actuele gegevens over het grondwater en onderzoekt uw klacht. Achter het loket denkt Delfland met de gemeente mee.

Klik hieronder om naar het grondwaterloket van uw gemeente te gaan om een vraag te stellen of een klacht in te dienen.

Gemeente Westland
Gemeente Lansingerland
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Gemeente Den Haag
Gemeente Maassluis

Gemeente Rotterdam
Gemeente Schiedam
Gemeente Midden-Delfland*
Gemeente Vlaardingen
Gemeente Delft
Gemeente Rijswijk

*geen grondwaterloket, verwijzing naar gemeentepagina


Wat kunt u zelf doen?

U kunt veel zelf doen. Bij veel gevallen van grondwateroverlast bent u als eigenaar zelf aan zet en kunt u het probleem verhelpen met bouwkundige maatregelen. Voor het oplossen van overlast kunt u deze stappen volgen:

1. Waar heeft u overlast en wanneer treedt die op?
2. Wat is de oorzaak van de overlast?
3. Welke maatregelen zijn effectief?
4. Welke maatregel(en) kiest u en wie kan deze het beste uitvoeren?

Bij het achterhalen van de oorzaak moet u er rekening mee houden dat vochtoverlast verschillende oorzaken kan hebben en dat grondwater niet altijd de boosdoener is. Andere oorzaken zijn bijvoorbeeld een lekke drinkwaterleiding, riolering of regenwaterafvoer.  Vochtoverlast kan ook komen door bouwkundige problemen.

Er bestaan geen kant-en-klare oplossingen die overal werken. Vaak is een combinatie van maatregelen nodig. Zorg ervoor dat de maatregelen deskundig uitgevoerd worden om te voorkomen dat de overlast erger wordt.

Effectieve maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • het waterdicht maken van uw kelder of souterrain;
  • het repareren van een lekke hemelwaterafvoer of andere leidingen;
  • het aanleggen van drainage in de tuin;
  • voorkomen dat neerslag via ventilatieroosters de kruipruimte in kan stromen;
  • het vullen van de kruipruimte met een laag zand, schelpen of een ander materiaal;
  • het aanbrengen van ventilatie;
  • het verplaatsen van een apparaat dat veel vocht produceert (zoals een wasdroger) naar een ruimte die goed geventileerd is.


Het grondwaterpeil bij u in de buurt

Als u wil weten wat het grondwaterpeil bij u in de buurt is, kunt u dit zelf meten. Als uw gemeente een grondwatermeetnet heeft, kunt u het daarin opzoeken. Let er dan wel op dat het grondwaterpeil op een bepaalde plek anders kan zijn dan op het dichtstbijzijnde meetpunt van het grondwatermeetnet.


Oppervlaktewater & grondwater

Delfland regelt het waterpeil in de sloten en vaarten. In het gebied van Delfland zit er vaak maar een beperkte relatie tussen de grondwaterstand en het oppervlaktewaterpeil. Dit komt doordat de bodem in West-Nederland slecht water doorlaat. Ook hebben veel sloten en grachten in Delfland een harde bodem of stenen kademuren waar water bijna niet doorheen kan gaan. Als het veel regent kan daardoor de grondwaterstand heel hoog zijn, terwijl het peil in de naastgelegen sloot goed is. Dan ontstaan al bij een kleine regenbui nieuwe plassen op het land. Het verlagen van het waterpeil heeft daar geen effect op.

 

Klimaat & grondwater

In de toekomst kunnen we steeds meer te maken krijgen met intensieve neerslag en langdurigere periodes van droogte. Dit kan (in)direct gevolgen hebben voor de grondwaterstanden, ook in het gebied van Delfland.

Kijk voor klimaat-maatregelen in en om de tuin op www.klimaatkrachtig.nl

  

Regelgeving - Grondwateronttrekkingen en infiltraties

Voor bepaalde grondwateronttrekkingen en -infiltraties moet u bij Delfland een vergunning aanvragen of een melding doen. In de Keur Delfland en de Algemene regels behorende bij de Keur Delfland is aangegeven wanneer een melding voldoende is. Voor onttrekkingen en -infiltraties die daar niet onder vallen, moet u een vergunning aanvragen. In de beleidsregel Grondwateronttrekkingen en infiltratie staat onder welke voorwaarden uw vergunning afgegeven wordt.

 U kunt uw melding of vergunningaanvraag indienen via het landelijke Omgevingsloket, of via de website van Delfland (Vergunning of Melding).

 

Beleid - Grondwaterbeheer

Het beleid voor grondwaterbeheer van het Hoogheemraadschap van Delfland staat in de beleidsnota grondwaterbeheer. Delfland wil dat er op een duurzame manier wordt omgegaan met het grondwater. We houden hierbij rekening met de omgeving en we zorgen ervoor dat we weten waar we het over hebben.