Delfland en grondwater

Als het regent zakt een deel van het water de grond in. Daarna stroomt het langzaam door de bodem naar een sloot. In een gebied met veel sloten kan grondwater makkelijk wegstromen.

Een bodem die water goed doorlaat of een drainagesysteem heeft zorgt dat het grondwater sneller weg kan en dus dat de grondwaterstand lager is.

De invloed van Delfland op het grondwater is indirect. Simpel gezegd betekent een hoge waterstand in de sloot een hogere grondwaterstand. Onze gemalen zorgen dat het water in de sloot niet hoger komt dan het afgesproken waterpeil. Is het heel lang droog dan gaat het precies andersom. Dan zorgen we ook dat er voldoende water in de sloot staat. Zo wordt de bodem niet te droog.

Zijn er weinig sloten in een gebied en laat de grond slecht water door? Dan heeft een lager waterpeil in de sloot weinig invloed op de grondwaterstand.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

J. van Reenen

Ik heb op het moment nogal water in mijn kelder staan. Dat kan logisch zijn, lettend op het vele (smelt) water dat we te verwerken kregen. Doet Delfland op het moment iets met de zeer hoge grondwaterstand?

Jet van Paassen

Beste J. van Reenen,

De gemeente heeft de zorgplicht voor het grondwater en een grondwaterloket. Voor deze vragen kunt u terecht bij uw gemeente.

Met vriendelijke groet,
Jet van Paassen
Hoogheemraadschap van Delfland