Gif

Gif kan vissen ziek maken of doden. Als je het hebt over gif in sloten, dan gaat het in ons gebied vooral om bestrijdingsmiddelen. Die zijn ontwikkeld om te doden.

Om plagen en onkruid te bestrijden. Maar soms komen ze in het water terecht. Bijvoorbeeld bij het water geven van bloemen en groenten in kassen. Niet al het water wordt dan gebruikt, er stroomt ook water weg. Dat hoort via het riool te gaan, maar het belandt soms in de sloot. Of als je in de open lucht bestrijdingsmiddelen spuit terwijl het waait. Dan kan het zo de sloot inwaaien. Als het direct na gebruik regen, kan het de sloot instromen. En natuurlijk kan er ook per ongeluk gemorst worden.

Bestrijdingsmiddelen meten

Delfland meet hoeveel bestrijdingsmiddelen er in de sloten voorkomen. Meestal zijn de hoeveelheden niet direct dodelijk voor vissen. Alleen als er ergens iets is misgegaan, vind je wel eens dode vissen. De hoeveelheden die we meestal meten zijn wel schadelijk voor vissen. En voor alle andere dieren en planten die in onze sloten leven.

Delfland kijkt samen met anderen hoe we minder bestrijdingsmiddelen in de sloten kunnen krijgen. Die anderen zijn gemeenten, tuinders en agrariërs. Het water moet schoner worden, maar niet alleen omdat dat beter is voor ons allemaal. Er zijn ook landelijke en Europese regels hiervoor die steeds strenger worden. Als voorbeeld: tuinders mogen vanaf 2027 bijna geen bestrijdingsmiddelen in sloten weg laten lopen.

Kleine vissen eerst

Als vissen dood gaan door gif, dan gaan kleine vissen meestal eerder dood dan grotere vissen van dezelfde soort. Als je dus van een bepaalde soort kleine, dode vissen ziet, heb je een idee waaraan ze dood zijn gegaan.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord: