Veel gestelde vragen over watertekort

Het voorkomen van watertekort is niet te garanderen. Wel doet Delfland het nodige om het watersysteem voor te bereiden op watertekort. Dit gebeurt door tijdig water van buiten het gebied aan te voeren. Bovendien houdt Delfland bij de inrichting van het watersysteem rekening met voldoende doorstroming van het water. Over het algemeen kan er, ook tijdens langdurige droogte, voldoende water worden aangevoerd voor het op peil houden van het oppervlaktewater.

Delfland kan water uit het Brielse Meer en water uit de Nieuwe Maas inlaten en vasthouden of vanuit het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland aanvoeren. Door de watersystemen (sloten, vaarten en kanalen) vol te laten lopen handhaaft Delfland in droge periodes het waterpeil.

Toelichting:

De aanvoervoorziening uit de Nieuwe Maas is in 2018 in gebruik genomen. Voordeel is dat we dit water niet hoeven te verpompen zoals bij Brielse Meer. Deze aanvoer is dus duurzamer. Bij aanhoudende droogte kan er verzilting optreden in de Nieuwe Maas. Op dat moment gaat deze inlaat dicht en halen we alleen nog water uit het Brielse Meer.

Toelichting:

Een leiding van vier kilometer lengte, brengt vanuit het Brielse Meer zoet water naar het gemaal Westland in Hoek van Holland. Hier wordt het water via de verschillende vaarten en sloten verdeeld over het gebied. Is er meer water nodig, dan kan Delfland wateraanvoeren vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Bij aanhoudende droogte kan door de waterbeheerders water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal worden aangevoerd. De KWA (Kleinschalige Water Aanvoervoorzieningen) wordt dan in werking gesteld (laatste keer dat beroep is gedaan op de KWA was in 2018).