Van betegeld terrein naar groenblauw schoolplein

Uw schoolplein veranderen in een mooi speelterrein met water en groen. Tot 25% van de kosten gesubsidieerd krijgen van Delfland.

Dat kan, via de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie. Alle basisscholen in het werkgebied van Delfland kunnen er gebruik van maken. Ook uw school!

Een groenblauw schoolplein is leuker, mooier en stimuleert buitenlessen

Buitenspelen op zo'n parkachtig schoolplein is leuker, spannender en educatiever voor kinderen dan een tegelplein. Er valt veel meer te ontdekken en te doen. Buiten in het groen spelen betekent meer beweging, meer frisse lucht en meer schaduw in hete zomers. Bovendien verfraait het schoolterrein dankzij aantrekkelijk groen, natuurlijke materialen en mooie waterelementen.

Help de wijk klimaatbestendiger te maken

Met een groenblauw schoolterrein draagt u tegelijkertijd een belangrijk steentje bij aan het klimaatbestendiger maken van de wijk. Dat is noodzakelijk, want klimaatverandering brengt meer extremen met zich mee. Dat merken we vooral aan de toenemende hoosbuien. Meer groen en blauw in de wijk helpt deze extremen op te vangen:

  • bij hevige regen kan het water beter en sneller wegzakken of worden opgevangen, en dat betekent: minder waterplassen bij de school en in de wijk;
  • bij hitte geeft het groen verkoeling en schaduw.

De provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap van Delfland zijn in samenwerking met veel gebiedspartners een website gestart met meer informatie en inspiratie over groenblauwe schoolpleinen: www.groenblauweschoolpleinen.nl

Delfland betaalt mee

Klimaatbestendige maatregelen nemen kost geld. Delfland helpt graag een deel van de kosten te vergoeden. Met de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie wil Delfland samen met organisaties en inwoners een klimaatbestendige omgeving realiseren. Groenblauwe schoolpleinen horen daar ook bij.